Udtagning af lavbundsjorder

Udtagning af lavbundsjorder bidrager til at mindske udledningen af drivhusgasser, reducere kvælstofudvaskning til vores vandmiljø og beskytte biodiversitet .

Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug satte et bredt flertal i Folketinget en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer i 2030. Indsatsen er væsentlig for at nå aftalens overordnede mål om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 pct.

Der findes i dag tre ordninger, der tilbyder tilskud til udtagning af lavbundsjorder:

  • Landbrugsstyrelsens ordning for Vand- og Klimaprojekter
  • Miljøstyrelsens Klima-Lavbundsordning
  • Naturstyrelsens anlægsbevilgede Klima-Lavbundsprojekter

Du kan læse mere om ordningerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Selvom vi er godt på vej, skal der stadig sættes fart på udtagningsindsatserne. Som en del af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug blev det besluttet at nedsætte en ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjorder, der skulle levere anbefalinger til, hvordan ambitionen på 100.000 hektar i 2030 realiseres. Ekspertgruppens anbefalinger kan læses i deres to delrapporter: