Økologi og Strategi for økologi

Som opfølgning på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 har regeringen udarbejdet en økologistrategi. Strategien er et centralt element i at fremme en bæredygtig udvikling af landbruget i Danmark og sikre, at flere vælger økologiske produkter, hvilket bidrager til beskyttelse af natur, miljø, drikkevand og klima.

Strategien sætter retningen for regeringens ambitioner om fordobling af det økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030 og giver samtidig et overblik over de mange forskellige initiativer, der er sat i værk for at styrke økologien i Danmark.

Med strategien fastsætter regeringen følgende ambitioner for området:

  • Det økologiske areal skal udgøre 21 % af det danske landbrugsareal.
  • Økologisk forbrug i detailhandel og professionelle køkkener skal nå henholdsvis 25,8 milliarder kroner og 4,6 milliarder kroner.
  • Økologisk eksport skal udgøre 5,8 milliarder kroner.