Årsrapporter 2015-2023

Departementet og alle ministeriets institutioner udarbejder som led i ministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i virksomhedens resultatkontrakt samt regnskabsmæssige forklaringer for institutionernes ansvarsområde.