Projektleder på pilotprojekt om multifunktionel jordfordeling

Sanne Lisby Eriksen, projektleder på Landbrugsstyrelsens pilotprojekt for multifunktionel jordfordeling – om at inspirere og motivere til fremtidens jordfordeling.

Jeg er projektleder på Landbrugsstyrelsens pilotordning for multifunktionel jordfordeling og arbejder bl.a. med at inspirere lodsejere, kommuner og lokalforeninger til at lave jordfordelinger, der gavner natur, klima og erhverv. En tid præget af corona og hjemmekontor har åbnet nye perspektiver for hendes arbejde.

Landbrugsstyrelsens pilotordning for multifunktionel jordfordeling er en ny måde at tænke jordfordeling på, når der skal omfordeles jord, så det samtidig gavner både natur, klima og erhverv.

Jeg er geograf, og er optaget af, hvordan vi anvender vores landskaber, og hvilken betydning det har for klimaforandringer, biodiversitet og landbrugets udvikling. Jeg beskæftiger mig med, hvordan vi kan indrette det åbne land, så vi får forbedret naturen, miljøet og klimaet i samspil med landbrug og samfundets øvrige behov. Derfor var jeg hurtig til at sige ja tak, da jeg blev tilbudt at blive en del af det hold, der skulle skabe den nye ordning.

For mig giver multifunktionel jordfordeling rigtig god mening, fordi idéen er at samle de forskellige behov i ét samlet projekt, så vi anvender landskaberne smartere og gør plads til flere vigtige formål.

Men det kræver tæt samarbejde og dialog i øjenhøjde mellem de parter, der kan indgå i sådan et projekt.

En af mine opgaver lige nu er at formidle den idé til kommuner, lodsejere, lokalforeninger og andre lokale kræfter, som sidder ude i landet med deres konkrete udfordringer og ønsker.

Derfor har jeg og mine kolleger i de seneste måneder turneret landet rundt til møder, messer og kongresser for at fortælle om ordningen. Det er et arbejde, som er rigtig relevant og interessant, for det er ude i landet, at udfordringerne lever og løsningerne skal findes.

Selvom coronakrisen lige nu holder os fra at mødes fysisk, så stopper arbejdet ikke. Nu foregår mødet med de mange interessenter i stedet online, og interessen har været stor.

Fra mit hjemmekontor har jeg været med til at holde webinar for interesserede. Egentligt foretrækker jeg at komme ud og tale med folk og lytte til deres idéer og udfordringer, så jeg var lidt spændt på, hvordan webinaret ville gå. Jeg synes godt, vi kan sige, at det blev en succes med 140 deltagere. Selvom vi ikke kunne indgå i den samme dialog som til et fysisk møde, fik vi videregivet vigtig information til en langt større målgruppe, end vi kunne have nået med fysiske møder.

Det er helt sikkert en erfaring, vi vil tage med videre også, når arbejdet er tilbage i vante rammer. Vi kan nå bredere ud, og vi skal arbejde videre med at sætte tanker i gang, som på sigt kan udvikle sig til gode projekter.

I multifunktionel jordfordeling tester vi en helt ny måde at tænke jordfordeling på. Erfaringer fra ordningen skal være med til at danne grundlag for en måske fremtidig dansk jordreform. Derfor er det nu, vi skal prøve ting af, lære og bliver klogere.

Faktaboks

  • I 2020 åbner en ny pilotordning, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om fri multifunktionel jordfordeling. Ordningen skal indsamle erfaringer til en evt. kommende jordreform.
  • Der afsat 150 millioner kroner til puljen, og Landbrugsstyrelsen forventer at kunne omfordele 6.800 ha fra 2020-2022.
  • Den første ansøgningsrunde løber fra 24. marts til 15. maj 2022, og flere kommuner og Naturstyrelsen har udvist interesse for at søge.
  • Jordfordelingerne skal skabe plads til projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med miljø- og klimatiltag, natur, friluftsliv og andre behov i landdistrikterne.
  • Mange vil gerne vide, hvad det betyder, at projekterne skal være lokalt forankrede. Det betyder, at projekterne skal udvikles i et samarbejde mellem flere parter, fordi selve formålet med ordningen er, at flere forskellige hensyn i det åbne land skal sammentænkes. Derfor skal der være overvejende tilslutning til projektet fra lodsejere og andre lokale interessenter.
  • Andre vil gerne vide, hvad et projekt skal indeholde, for at det er multifunktionelt. Det multifunktionelle projekt skal indeholde tiltag, der understøtter mindst tre forskellige nationale interesser (fx rent drikkevand, forbedring ad biodiversiteten og friluftsliv). Tiltagene kan være centreret på samme geografiske areal, ligge på tilstødende arealer eller ligge spredt ud over et areal. Der skal bare kunne laves én samlet jordfordeling.