Designguiden omhandler Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris visuelle identitet og giver retningslinjer for brug af logo, farver, skrifttyper, ikoner og design på mange af de kontaktpunkter, ministeriet benytter. Hver institution har en primærfarve og ministeriet har en samlet farvepalette. Sammen med designet udgør designet et samlende visuel identitet på tværs af ministeriets institutioner.  

Designguiden
Designguiden er interaktiv ​​​​​​​og har fem hovedkapitler:

1. Grundelementer 
    - om logo, skrifttyper, farver, design, ikoner og billedbrug
2. Papirlinje og identifikation 
    - om brevpapir, visitkort, email og ID-kort   
3. Tryk og print 
    - om publikationer, faktaark og annoncer
4. Skilte og mærkning
    - om skiltning, køretøjer, jagttegn, tilladelse og beklædning  
5. Konferencekit
    - om roll-ups, flag, bordskilte og konferencemapper

Logo
Logoversioner ligger inddelt efter institutioner og er udarbejdet i forskellige formater, farvevarianter og sprog: dansk, engelsk og tysk. 

Specielle kvadratiske logoer er til sociale medier, jobannoncer, etc.

Ikoner 
Ikoner er designet med en enkel streg og med afrundede hjørner, der har referencer til kongekronen fra ministeriets logo.

Ikon-eksemplet er fra Danmarks Havstrategi II, 2019. 

Skabeloner til Publikationer, Faktaark og PPT
Word-skabeloner bliver opdateret efter påske i en samlet ZIP-fil for hver institution med Faktaark og tre af ministeriets Publikationer: A4, A4 Rapport og A5. Skabelonerne har institutionens farvepalette indbygget, og der ligger en dansk og en engelsk version.

Link til vejledning for A4 Rapport i Word (teknisk rapport).

Skabelonerne kommer også til at ligge i InDesign til den øvede/professionelle sammen med yderligre tre formater: Kvardratisk, M65 og AS5.   

PowerPoint er ved at bive opdateret og vil kunne findes i 4x3 og 16x9 på dansk og engelsk. 

Både Word-skabelonerne og PowerPoint-skabelonerne findes i institutionernes egne program-pakker og på intranettet. 

Kontakt

Tine Juul Nielsen
Mail: tjni@fvm.dk
Tlf. 2540 8893