Designguiden omhandler Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris visuelle identitet og giver retningslinjer for brug af logo, farver, skrifttyper, ikoner og design på mange af de kontaktpunkter, ministeriet benytter. Hver institution har en primærfarve og ministeriet har en samlet farvepalette. Sammen med designet udgør designet et samlende visuel identitet på tværs af ministeriets institutioner.  

Designguiden
Designguiden er interaktiv og har fem hovedkapitler:

1. Grundelementer 
    - om logo, skrifttyper, farver, design, ikoner og billedbrug
2. Papirlinje og identifikation 
    - om brevpapir, visitkort, email og ID-kort   
3. Tryk og print 
    - om publikationer, faktaark og annoncer
4. Skilte og mærkning
    - om skiltning, køretøjer, jagttegn, tilladelse og beklædning  
5. Konferencekit
    - om roll-ups, flag, bordskilte og konferencemapper

Logo
Logoversioner ligger inddelt efter institutioner og er udarbejdet i forskellige formater, farvevarianter og sprog: dansk, engelsk og tysk. 

Specielle kvadratiske logoer er til sociale medier, jobannoncer, etc.

Ikoner 
Ikoner er designet med en enkel streg og med afrundede hjørner, der har referencer til kongekronen fra ministeriets logo.

Ikon-eksemplet er fra Danmarks Havstrategi II, 2019. 

Skabeloner til Publikationer, Faktaark og PPT
Word-skabeloner er lagt ud i en samlet ZIP-fil for hver institution - med Faktaark og tre af ministeriets Publikationer: A4, A4 Rapport og A5. Skabelonerne har indbygget institutionens farvepalette, og de ligger i to sprog:  dansk og engelsk.

Link til vejledning for A4 Rapport i Word (teknisk rapport).

Fra ultimo august 2021 vil skabelonerne kunne findes i InDesign - til den øvede/professionelle. Her tilføjes tre formater: Kvardratisk, M65 og AS5.   

PowerPoint findes for hver institutioner i formaterne 4x3 og 16x9 på to sprog: dansk og engelsk. 

Word-skabeloner og PowerPoint-skabeloner ligger desuden i institutionernes program-pakker og kan tilgås fra Intranettet. 

Kontakt

Tine Juul Nielsen
Mail: tjni@fvm.dk
Tlf. 2540 8893