Projekter om madspild

Ud over partnerskaber har madspildsagendaen budt på flere forskellige indsatser i løbet af årene. Nedenfor kan du læse om, nogle af de indsatser ministeriet har iværksat i kampen mod madspild både nationalt og internationalt.

 

Madspildspuljen

I 2016 og 2017 uddelte Miljøstyrelsen midler til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer. I alt blev der uddelt 9,7 mio. kr. fordelt på 22 forskellige projekter.

Projekterne har berørt alt lige fra mulighederne inden for dynamiske stregkoder i supermarkedet, uddannelse af danske højskoleelever til oplysningskampagner om værdien af mad.

Madspildsjægerne 2.0

Projektet ”Madspildsjægerne 2.0” er udsprunget af et ønske fra dagligvarehandlen om mere evidensbaserede, butiksnære indsatser til at forebygge og reducere madspild. 

I november 2023 udgav Madspildsjægerne en rapport og et løsningskatalog, hvor man kan læse om projektet og om de opnåede resultater fra arbejdet ude i dagligvarehandlen.

Download rapporten "Madspildsjægerne: Årsager og indsatser mod madspild i den danske detailhandel".

Download løsningskataloget for Madspildsjægerne 2.0.

Madspildsjægerne

Madspildsjægerne var et tilbud til professionelle storkøkkener om at få bistand fra en konsulent til at mindske madspildet. Projektet er igangsat med midler fra Miljøstyrelsen og har omfattet bistand til 42 storkøkkener, hvoraf 34 køkkener har målt effekten af indsatsen. Hovedparten, nemlig 26 køkkener, opnåede en reduktion af madspildet på de varer, der var udvalgt til indsatsen.

Den gennemsnitlige reduktion var på 42 % af madspildsprocenten.

Begræns madspild i detailhandlen

Via interviews med aktører på det danske detailmarked er der udarbejdet en prioriteret liste for arbejdet med reduktion af madspild i detailhandlen. Der fremlægges desuden en liste over barrierer for reduktion af madspild, en række mulige teknologiske løsninger samt en flyer til brug for detailbutikkerne.

Idékatalog om design af fødevareemballage, som kan mindske madspild

De fødevarer, som oftest bliver til madspild hjemme hos forbrugerne, er frisk frugt og grønt samt datomærket brød. Formålet med projektet har været at udvikle et idékatalog med forslag til fødevareemballager, som kan medvirke til at mindske spild af frugt, grønt og brød i supermarkederne og/eller hjemme hos forbrugerne. 

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød

Et kvantitativt og kvalitativt studie af effekten af farvekoder på forbrugernes viden og adfærd. Formålet med projektet har været at udvikle og teste et farvekodesystem, som kan hjælpe forbrugerne til at reducere madspild ved at vejlede om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød i hjemmet - i eller uden for køleskabet.

Mindre madspild ved anvendelse af 2. sorterings grøntsager i storkøkkener

Dette praksisstudie i otte storkøkkener giver viden om fordele og ulemper ved brug af 2. sorterings grøntsagerne gulerødder, løg og porrer. Beregninger af meromkostningerne ved klargøring i køkkenet viser, at der er økonomiske fordele ved at anvende løg og til dels også porrer af 2. sortering.

Forstudie af forbrugeradfærd med henblik på nudging

Undersøgelsen belyser, hvornår madspild finder sted ved indkøb, opbevaring, tilberedning, servering og afrydning hos forbrugerne. Desuden opstilles 10 nudging-principper for kampen mod madspild, og der gives anbefalinger til det videre arbejde med at designe nudging-interventioner.