Hvad er madspild?

Definitionen på madspild er mad, som kunne være spist af mennesker, men som er blevet smidt ud af en eller anden årsag.

Miljøstyrelsen har lavet analyser af danskernes madaffald, bl.a. med det formål at se på andelen af madspild i madaffaldet. Miljøstyrelsen definerer i den forbindelse madspild som "den del af madaffaldet, der kunne være undgået, hvis maden var blevet spist". Madaffald defineres som alt mad og madrester – både spiselige (fx bananen) og ikke-spiselige (fx bananskrællen). Madspild er altså den spiselige del af madaffaldet.

I Danmark foreligger der ikke officielle, entydige definitioner af hvilke fødevarer der er madspild inden for fødevaresektoren. Det skyldes bl.a., at begrebet madspild i praksis betyder noget forskelligt i de forskellige fødevareværdikædeled – og for forskellige mennesker. For eksempel definerer den animalske fødevareindustri fødderne på hønen – såfremt de bliver smidt ud – som madspild, idet fødderne anses som en delikatesse i asien, og derved kan eksporteres som en spiselig del af fødevaren. Går fødderne til spilde i dette led, vil det altså være madspild. Derimod vil et offentligt køkken normalt anse fødderne fra hønen som madaffald, idet de næppe kan forberede et måltid af fødderne for folk på et plejehjem eller for børnene i en børnehave. Går fødderne til spilde, vil det offentlige køkken således definere det som værende madaffald.

Begrebet madspild kan altså forstås forskelligt både i de forskellige fødevareværdikædeled, men også kulturelt set.

Man kan finde en liste over madvarer, som Miljøstyrelsen har vurderet til at være madspild og madvarer som Miljøstyrelsen har vurderet til at være madaffald i denne rapport.

Madspild skal også ses i sammenhæng med madaffald og fødevaretab. Når man adresserer madspildsdagsordenen i internationale sammenhænge,  taler man ofte om food loss and food waste – altså fødevaretab og madaffald. Madspild er her en delmængde af madaffaldet, og italesættes som avoidable food waste. Food loss defineres af FAO (FN's fødevare- og landbrugsorganisation) som:

Any substance, whether processed, semi-processed or raw, which is intended for human consumption, and includes drink, chewing gum and any substance which has been used in the manufacture, preparation or treatment of "food" but does not include cosmetics or tobacco or substances used only as drugs.

I Danmark arbejder vi med begrebet fødevaretab, som de fødevarer, der endnu ikke er godkendt til human konsum (dvs. egnet til at kunne spises af mennesker), men som må betragtes at være dyrket med henblik på human konsum. Det er fx animalske produkter, der går til spilde, inden de er godkendt til human konsum på slagteriet – eller jordbær, der pløjes ned, da det vurderes at de ikke, som planlagt, kan sælges til human konsum.