Partnerskaber om madspild

I Danmark har vi tradition for at løse udfordringer sammen i partnerskaber. Også madspildsdagsordenen har de sidste 10 år været kendetegnet ved et tæt samarbejde på tværs af fødevareværdikæden samt mellem den private sektor, myndigheder og civilsamfund. Senest i form af Tænketanken ONE\THIRD om forebyggelse af madspild og fødevaretab.

  • Tænketanken ONE\THIRD (2019 - )
    I 2019 blev Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab – ONE\THIRD etableret. Tænketanken er etableret som en selvejende institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med det formål at styrke samarbejde mellem fødevarekædens værdikædeled, så flest mulige aktører involveres i arbejdet med at forebygge madspild og fødevaretab. Tænketanken skal bl.a. drive en frivillig aftale med et fælles reduktionsmål for madspild for 2030. Tænketanken faciliterer projekter, som understøtter erhvervets og civilsamfundets arbejde for at reducere madspild og fødevaretab. Læs mere om tænketankens arbejde på deres hjemmeside.

  • Partnerskab om mindre madspild (2014-2017)
    I 2014 blev Partnerskab for mindre madspild etableret. Partnerskabet havde medlemmer fra hele værdikæden for fødevarer fra jord til bord, bl.a. fødevarevirksomheder, ministerier, interesseorganisationer og andre nøgle interessenter med erfaring og viden om reduktion af madspild. Visionen for arbejdet er gennem en fælles indsats, at øge respekten, kendskab og kundskab for mad som ressource i alle led af værdikæden.

  • Charter om mindre Madspild (2011 - 2013)
    I 2011 blev der udarbejdet et charter om mindre madspild, som blev underskrevet af 19 parter.