Regeringen: Danmarks import af soja og palmeolie skal være afskovningsfri

22-09-2021

Importen af landbrugsråvarer, såsom soja og palmeolie, har en ødelæggende effekt på verdens skove. Regeringen lancerer med denne handlingsplan en række tiltag, som adresserer den globale afskovning, og har en klar vision: Danmarks import af soja og palmeolie skal være afskovningsfri i 2025.

Dele af den danske import af soja til dyrefoder og palmeolie til kosmetik og fødevarer er skadelig for verdens skove. Det vil regeringen sætte en stopper for.

Med denne handlingsplan, og en række udviklingsinitiativer, er regeringen med til at fremme kampen mod afskovning og den grønne dagsorden globalt. Ligesom handlingsplanen skal bidrage til, at Danmarks import af soja og palmeolie bliver afskovningsfri i 2025.

Konkret vil regeringen kæmpe for, at den soja og palmeolie, der importeres til Danmark i 2025, er verificeret og dokumenteret afskovningsfri, presse på i EU for tiltag mod afskovning og deltage aktivt i internationale initiativer.

Danmark kan ikke redde verdens skove alene. Derfor indeholder handlingsplanen også et internationalt spor, hvor regeringen med udviklingsmidler arbejder for at reducere den globale afskovning og fremme drivhusgasreduktioner, biodiversitet og fattigdomsbekæmpelse. Derudover fastholder Danmark et intensivt pres på EU for mere ambitiøse tiltag på området.

Globalt går Danmark med handlingsplanen foran i arbejdet med at fremme den grønne dagsorden. I forhold til klima, natur og biodiversitet, respekt for menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder.

Fødevareminister, Rasmus Prehn

”Det er hamrende nødvendigt, at vi griber ind over for skovrydning, der skader klimaet og ødelægger naturområder. Vores vision er, at Danmark om få år udelukkende importerer afskovningsfrit soja og palmeolie. Det er et rigtig stærkt første skridt i regeringens ambition om at gøre landbrugs- og fødevaresektoren mere grøn. Og heldigvis har mange virksomheder store ambitioner og planer for at blive afskovningsfri. I fremtiden vil regeringen præsentere en ambitiøs proteinplan, der sætter turbo på at gøre landbruget endnu mere grønt. Det vil gøre os langt mere selvforsynende og reducere importen af soja betragteligt. Det er ikke alene ambitiøst, men viser også den mest bæredygtige løsning på den lange bane.”

Udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen

”Man kan ikke tale om bekæmpelse af klimaforandringer og fattigdom uden at tale om verdens skove. De udgør livsgrundlaget for 1,6 mia. mennesker – mange er fattige og oprindelige folk. Med den nye udviklingspolitiske strategi og grønne prioriteter i Danmarks udviklingsbistand kæmper vi for CO2-reduktioner, biodiversitet og fattigdomsbekæmpelse. Vi må alle tage ansvar og tænke i bæredygtighed – uanset hvem og hvor vi er. Forbruger, producent eller virksomhedsejer. Vores indsats er med til at løfte nogle af klimaudfordringerne. Den bidrager også til regeringens handlingsplan mod afskovning og visionen om at beskytte og genoprette verdens skove.”

Miljøminister, Lea Wermelin

”Verdens skove er under et enormt pres og den globale afskovning skader vores natur og biodiversitet i en alarmende grad. Der er behov for akut handling. Derfor går regeringen nu forrest med en række indsatser, der skal beskytte og genoprette verdens skove. Fra dansk side vil vi bl.a. sikre, at de offentlige indkøb af en række landbrugsvarer bliver ansvarlige og ikke medfører afskovning. Vi vil også presse på i EU for at den kommende lovgivning om afskovning bliver så ambitiøs og effektiv som muligt, og samtidig kæmpe for international handling, bl.a. i forbindelse med det kommende klimatopmøde.”

Klimaminister, Dan Jørgensen

”Klimakrisen kender ikke grænser, og som grønt foregangsland tager Danmark globalt ansvar for at sikre både klima og natur. Verdens skove spiller en vigtig rolle ved at optage noget af den CO2, verden udleder alt for meget af. Vi ved også, at vores forbrug og import betyder indhug i skovene, så det skal vi handle på og ændre. Derfor går vi foran med en samlet strategi mod afskovning og viser, at det grønne engagement her i Danmark kan hjælpe klimaet og naturen ude i verden.”

Link til handlingsplanen

Fakta

  • Danmark importerer årligt mellem 1,7-1,8mio. tons soja til brug som foder i landbruget. Langt størstedelen kommer fra Sydamerika, hvor produktionen kan være forbundet med afskovning.
  • Beregninger fra Københavns Universitet (KU) anslår, at den danske import af soja og palmeolie medfører emissioner på over 7 mio. tons CO2 ækvivalenter årligt på globalt plan.
  • Ifølge Københavns universitet kan dette reduceres markant, hvis det sikres at produktionen er afskovningsfri.
  • Mange virksomheder har taget deres del af ansvaret ved at deltage i de danske alliancer for ansvarlig soja og palmeolie, og ved at udvikle og gennemføre egne handlingsplaner for at sikre ansvarlig og afskovningsfri import. 
     

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk