Handling mod afskovning

Regeringen lancerer handlingsplan mod afskovning

Dele af den danske import af soja til dyrefoder og palmeolie til kosmetik og fødevarer er skadelig for verdens skove. Det vil regeringen sætte en stopper for.

Med denne handlingsplan, og en række udviklingsinitiativer, er regeringen med til at fremme kampen mod afskovning og den grønne dagsorden globalt. Ligesom handlingsplanen skal bidrage til, at Danmarks import af soja og palmeolie bliver afskovningsfri i 2025.

Konkret vil regeringen kæmpe for, at den soja og palmeolie, der importeres til Danmark i 2025, er verificeret og dokumenteret afskovningsfri, presse på i EU for tiltag mod afskovning og deltage aktivt i internationale initiativer.

Handlingsplanen mod afskovning er en tværministriel indsats mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet samt Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Konkret vil regeringen sikre, at den soja og palmeolie, der importeres til Danmark i 2025, er verificeret og dokumenteret afskovningsfri, presse på i EU-for tiltag mod afskovning og deltage aktivt i internationale initiativer.

Danmark kan ikke redde verdens skove alene. Derfor indeholder handlingsplanen også et internationalt spor, hvor regeringen med udviklingsmidler arbejder for CO2-reduktioner, biodiversitet og fattigdomsbekæmpelse. Derudover fastholder Danmark et intensivt pres på EU for mere ambitiøse tiltag på området.


Vi skal tage vare på verdens skove

Det går den gale vej med den globale afskovning, som i disse år igen er stigende. Udvidelser af landbrugsarealer til bl.a. at dyrke soja og palmeolie er årsag til omkring 80 pct. af afskovningen, som rammer en lang række skovtyper, herunder regnskove.

Landbrugets udvidelser fører fortsat til rydning i to af verdens andre store regnskovsområder i Sydøstasien, Sydamerika og Centralafrika .

Palmeolie findes især i vores fødevarer, indgår i en stor del af vores foder, og er ellers brugt rigtigt mange andre steder, bl.a. til cremer, shampoo og tandpasta. Sojaskrå bruges i stor stil som proteinkilde i husdyrfoder.

I Danmark importerer vi årligt mere end 1,6 millioner ton soja. Og det gør Danmark til en af de større forbrugere af soja i Europa, hvilket skyldes vores store husdyrproduktion. Op til 71 procent af den samlede sojaimport til Danmark kan stamme fra produktioner i Sydamerika, hvor producenterne rydder skov eller andre værdifulde økosystemer for at udvide landbrugsjorden, hvilket har store konsekvenser for biodiversitet og CO2-udledningen.

I 2019 importerede Danmark cirka 1,8 millioner ton soja, som produceres på et areal på 600.000 hektar jord svarerende til to gange Fyns areal.

Regeringen ønsker en grøn retning for Danmark og en grøn omstilling af landbruget. Dansk landbrugs produktion skal ikke medvirke til fældning af skov eller tab af anden værdifuld natur. Danskerne skal kunne spise flæskesteg og chokolade og bruge skønhedsprodukter og andre personlige plejeprodukter uden skov på samvittigheden.

I juni 2021 blev der af overrakt fødevareministeren et symbol på 18.000 underskrifter, som udtrykker den bekymring, borgerne i Danmark har for verdens skove, når vi importerer f.eks. soja og palmeolie. De stiller krav om, at det bliver taget alvorligt i hele værdikæden – og i hele EU.

En alliance som Dansk Alliance for Ansvarlig Soja under Dansk Initiativ for Etisk Handel - DIEH gør det, og politisk arbejder ministeriet lige nu på en handlingsplan, så dansk import ikke fører til ulovlig afskovning.