Roadmap for Forskning

18-03-2021

Faglige målsætninger og forskningsmål for at nå et mindre klimabelastende og mere ressourceeffektivt samfund frem mod 2030

Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri offentliggør i dag ”Roadmap for Forskning”. Det nye Roadmap skal være med til at danne et fagligt grundlag for prioriteringer på forskningsområdet frem mod 2030 inden for miljø, fødevarer, klima, landbrug, fiskeri, skov og natur.

Målet er at understøtte kerneopgaverne på miljø- og fødevareområdet, herunder nyttiggørelse af samarbejde på tværs af forskningsområder. Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder eksempelvis for at nedbringe udledninger af drivhusgasser på tværs af sektorer som affaldsbehandling, fiskeri og landbrug. Roadmap for Forskning er et katalog over ministeriernes faglige målsætninger og nuværende prioriteringer inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Roadmap kan bl.a. understøtte de forskningsinstitutioner ministerierne samarbejder med, i at tiltrække midler fra eksterne fonde til samfundsvigtige opgaver i relation til ministeriernes områder.

Publikationen giver et overblik over en række langsigtede prioriteter for forskning frem mod 2025 og 2030. Der er brug for langsigtede målsætninger, for at sikre tid til at videreudvikle stærke forskningsmiljøer og gennemføre den nødvendige forskning. Roadmap for Forskning er et dynamisk dokument, som i løbet af perioden vil blive opdateret i forhold til faglige målsætninger og forskningsmål.

Åbn Roadmap for forskning

Samarbejde med universiteter

Roadmap for Forskning er udarbejdet i samarbejde mellem ministerierne og Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Universiteterne er med til at sikre, at ministeriernes arbejde hviler på den bedste aktuelle viden, og de yder både Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sektor- og samfundsrelevant forskning og rådgivning.

Universiteterne har anbefalet deres bud på forskningsmål frem mod 2030 i forhold til ministeriernes faglige målsætninger. De langsigtede forskningsmål skal hjælpe med til, at ministerierne når deres faglige målsætninger på bedst mulig vis og sammentænke det faglige grundlag inden for miljø, fødevarer, klima, landbrug, fiskeri, skov og natur. Desuden lægger Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vægt på, at der skabes plads til tværfaglige videnskabelige forskningsindsatser og resultater, i form af øget viden om samspil mellem områderne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har det overordnede ansvar for forskning i Danmark, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ansvaret for klimaområdet. Sideløbende hermed arbejder Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med at skabe gode rammer for et mindre klimabelastende og mere ressourceeffektivt samfund indenfor miljø- og fødevareområdet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk