Det skal være let at vælge den sunde mad, og alle skal derfor understøttes i, at de har de rette kompetencer til at træffe sunde og gode madvalg gennem hele livet.

Regeringens strategi for mad, måltider og sundhed sætter initiativer iværk, der kan skabe forandring frem mod bedre madvaner og understøtte bedre sundhed gennem hele livet. Livsstilsrelaterede sygdomme forbundet med uhensigtsmæssige madvaner og overvægt er en stigende samfundsøkonomisk udfordring, der samtidigt har store konsekvenser for den enkelte person i form af forringet livskvalitet, sygdom og tabte leveår.

Læs regeringens strategi for mad, måltider og sundhed