DET NATIONALE BIOØKONOMIPANEL er med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra den 4. oktober 2021 blevet relanceret.

 

Opgaven er at udarbejde anbefalinger til regeringen om udvikling af bioøkonomi i Danmark. Anbefalingerne skal understøtte samfundsøkonomien og hjælpe med at prioritere mellem hensyn som økonomi, beskæftigelse, miljø, natur, biodiversitet og klima.
                            
Bioøkonomi er bl.a. produktion af vedvarende biologiske ressourcer, raffinering af råvarer til produkter som f.eks. fødevarer, foder, biomaterialer og bioenergi. Og målet er, at Danmark bliver et vækstcenter inden for dette område i forhold til viden, teknologi og produktion.  

Panelet skal beskrive konkrete tiltag, der kan bidrage til den grønne omstilling med fokus på værdikæderne inden for erhverv og eksport. De tiltag, der kan føre til snarlig kommercialisering og eksport, har højeste prioritet.


Nuværende sammensætning af Det Nationale Bioøkonomipanel

Asbjørn Børsting, direktør, DAKOFO
Bo Jellesmark Thorsen, institutleder for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
Andreas de Neergaard, dekan, RUC
Mette Lübeck, lektor for Institut for Kemi og Biovidenskab, AU
Irini Angelidaki, professor, Institut for Kemiteknik, DTU
Bjarke Bak Christensen, sektionsleder af Fødevareinstituttet, DTU
Marianne Ladekarl, chefkonsulent, Dansk Erhverv
Uffe Jørgensen, leder for Center for Cirkulær Bioøkonomi, AU
Katrine Lindegaard, konsulent, 3F
Carsten Rahbek, professor, Center for Makroøkologi, KU
Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
Kristine van het Erve Grunnet, chefkonsulent, Dansk Energi
Louise Bünemann, fagleder for EU Miljøpolitik, Dansk Industri
Kim Grøn Knudsen, chief Strategy & Innovation Officer, Haldor Topsøe
Anders Frandsen, direktør, Dansk Skovforening
Lars Visbech Sørensen, direktør, Food & Bio Cluster Denmark
Katherine Richardson, professor, KU
Henrik Jørgen Andersen, senior Executive R&D Advisor, Arla Foods Ingredients
Anne Maria Hansen, innovationsdirektør, Teknologisk Institut
Lene Lange, direktør, LLa-Bio-Economy
Bjarke Flytkjær Vestergaard, fagpolitisk chef, Økologisk Landsforening

Komissorium for Det Nationale Bioøkonomipanel