Ny rapport: Fødevareforsyningssikkerheden er høj i Danmark

26-03-2024

IFRO fortæller i en ny rapport, at Danmark vil kunne være selvforsynende, hvis samhandel skulle blive forhindret. Den aktuelle situation med krig i Ukraine og lukning af fragtruter har skabt usikkerhed om fødevareforsyningssikkerheden. Men Danmark står godt rustet fødevaremæssigt, understreger fødevareminister Jacob Jensen (V) i forbindelse med deltagelse i rådsmøde i Bruxelles.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet har for nylig udgivet en rapport om fødevareforsyningssikkerhed på bestilling af Fødevarestyrelsen. Rapporten viser, at Danmark har en høj fødevareforsyningssikkerhed og mere end nok mad til at forsyne alle danskere med kalorier, proteiner og fedt. Rapporten peger på, at flere danskere siden 2020, hvor COVID-19 pandemien brød ud, har oplevet en stigende usikkerhed i forbindelse med fødevareforsyning. Rapporten understreger dog, at der ikke mangler mad på hylderne i Danmark, og at vi vil kunne være selvforsynende i tilfælde af en fødevarekrise.

Rapporten viser, at den danske fødevareproduktion producerer en mængde fødevarer pr. dag, der svarer til næsten 8.000 kalorier pr. dansker. Det skyldes blandt andet, at Danmark har en egenproduktion af en lang række animalske produkter såsom mælk, okse, svine og kyllingekød samt en stor produktion af hvede og kartofler.

Rapporten viser samtidig, at den danske produktion af frugt, grønt og bælgfrugter på både friland og i drivhuse dog ikke er tilstrækkelig til at dække det danske forbrug. Danmark vil være afhængige af at importere frugt og grønt for at sikre en sund og varieret kost.

Den nuværende markedssituation for landbrugsvarer er også et punkt på dagsordenen for rådsmødet i dag i Bruxelles, hvor fødevareministeren deltager. På dagsordenen er derudover de aktuelle udfordringer i landbruget og EU-kommissionens forslag om ændring af den fælles landbrugspolitik.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:
”Jeg forstår godt, at den nuværende situation med krig i Ukraine og pres på forsyningskæderne er noget, som optager mange danskere. Og vi hører også, at flere måske køber en ekstra dåse bønner med hjem fra deres indkøbstur for at være på den sikre side. For mig er det vigtigt at understrege, at vi som fødevareeksporterende nation grundlæggende står et sikkert sted fødevaremæssigt. Nye tal viser nemlig, at selvom vi hurtigt vil komme til mangle blandt andet frugt og grønt, hvis forsyningskæderne til omverdenen vil blive ramt, så er vores egen fødevareproduktion så stor, at den vil kunne forsyne hele Danmark. Men vi skal huske på, at EU’s indre marked og global samhandel via velfungerende handelsruter er et centralt element i det danske fødevaresystem. Derfor skal vi selvfølgelig fortsat stå sammen i EU og presse tilbage, når vi ser hindringer i forsyningskæderne i Europa og globalt.”

Læs IFRO rapporten her.

Fakta

  • Den danske fødevareproduktion producerer en mængde fødevarer pr. dag, der svarer til næsten 8.000 kalorier pr. dansker. Én person har gennemsnitlig brug for omkring 2.500 kalorier på daglig basis.
  • 7 pct. af den danske befolkning svarede i undersøgelsen, at de oplevede moderat til alvorlig fødevareforsyningsusikkerhed. Det er en stigning med ca. 2 procentpoint siden 2020.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk