Fødevareministeren lancerer Danmarks første madspildsstrategi

27-03-2024

I Danmark smider vi næsten 900.000 ton mad ud hvert år, og med Danmarks første madspildsstrategi tager fødevareminister Jacob Jensen (V) et stort skridt mod at nedbringe de store mængder madspild.

100 millioner kartofler, 80 millioner gulerødder, 11 millioner rå æg og 26 millioner madpakker. Det er eksempler på, hvor meget mad der hvert år ender i skraldespandene i danske hjem ifølge tal fra madspildstænketanken ONE\THIRD. I Danmark smider vi hvert år næsten 900.000 ton spiseligt mad ud, viser nye tal fra Miljøstyrelsen.

Står det til fødevareminister Jacob Jensen (V), skal den kurve knækkes. Derfor lancerer ministeren en madspildsstrategi, som er den første danske strategi, der alene er målrettet bekæmpelsen af madspild. Strategien skal i perioden 2024-2027 skabe fundamentet for at hugge en luns af det bjerg af mad, som hvert år går til spilde.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

I Danmark vokser bjerget af madspild dagligt. Vi spilder alt for mange madvarer, som kunne gave gjort gavn. Vi skal genfinde respekten for maden. Det vil gavne både klimaet og pengepungen. Jeg er glad for, at vi med madspildsstrategien nu får sat en klar retning for, hvordan vi får mere viden og forskning om madspild og mere oplysning til os alle sammen om, hvad vi kan gøre i det daglige for at bekæmpe madspild. Især er jeg glad for strategiens fokus på arbejdet med at fjerne regler, der gør det unødigt bøvlet for virksomheder at bidrage til kampen mod madspild eksempelvis i form af donation af overskudsmad.

Strategien er inddelt i fire arbejdsspor med 15 initiativer. Der er fokus på 1) aktørinddragelse og regelforenkling, 2) viden om virkemidler, effekt og reduktionspotentialer, 3) oplysning og adgang til værktøjer og 4) internationalt engagement.

Initiativerne i strategien:

Arbejdsspor A: Aktørinddragelse og fokus på regelforenkling

 • Tænketanken om forebyggelse af Madspild og Fødevaretab - ONE\THIRD – videreføres.
 • Innovationskonference
 • Arbejdsgruppe om regulatoriske barrierer for reduktion af madspild.

Arbejdsspor B: Mere viden om virkemidler, effekt og reduktionspotentialer

 • Danmark mod Madspild – frivillig aftale for fødevarevirksomheder
 • Forskning: Analyse af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved konkrete virkemidler for reduktion af madspild
 • Gennemgang af historiske data og evt. fastsættelse af delmål for reduktion af madspild
 • Offentlige køkkener mod madspild
 • Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Arbejdsspor C: Oplysning og adgang til værktøjer

 • Oplysnings- og adfærdskampagne om madspild
 • Adgang til viden og værktøjer
 • Støtte til madspildsorganisationers transportudgifter
 • National madspildsdag

Arbejdsspor D: Internationalt engagement

 • Koalitionen Champions 12.3
 • Strategisk sektorsamearbejde
 • Nabotjek i EU af fødevarelovgivning

Læs hele madspildsstrategien her.

Fakta

Opgørelser over madspild udarbejdes af Miljøstyrelsen. Ifølge nye tal fordeler og madspildsmængderne sig som følger:

Fødevareværdikædeled Madspild i tons pr. år
Primærproduktion (2022) 42.984
Fødevareindustri (2022) 457.172
Detail og engros (2019) 95.858
Servicesektor (2022) 42.000
Husholdninger (2021) 235.000
I alt 873.014


Kilde: Miljøstyrelsen

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk