Ny rapport: Dyrevelfærden bliver bedre i danske stalde, men den er fortsat udfordret

03-05-2024

Fødevarestyrelsen har i 2022 givet færre sanktioner til ejere af kvæg- og grisebesætninger per besøg. Det viser den nyeste dyrevelfærdsrapport. Sanktionsprocenten ligger dog fortsat på et niveau, der ifølge fødevareminister Jacob Jensen (V) bekræfter ham i vigtigheden af Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden.

Fødevarestyrelsen netop har offentliggjort dyrevelfærdsrapporten fra 2023. Overordnet set viser den, at andelen af besøg, der udløste en sanktion, er mindre end året før, men at det fortsat ligger på et højt niveau.

Sanktionsprocenten hos kvægbesætninger faldt i 2022 til 40 pct. fra 46 pct. i 2021, mens den for grisebesætninger faldt fra 31 pct. til 30 pct.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet. Samtidigt bekræfter den mig i, hvor vigtigt det er, at vi på tværs i Folketinget i februar præsenterede Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden i staldene og i hjemmet. For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt, og derfor er det min ambition, at vi med aftalens tiltag kommer til at se forbedringer i de kommende dyrevelfærdsrapporter.

Med dyrevelfærdsaftalen ”Sammen om Dyrene” blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti enige om 31 initiativer, der skal indlede et nyt kapital for dansk dyrevelfærd.

Partierne blev blandt andet enige om bedre afrapportering af Dyrevelfærdsrapporten, så der gives et mere retvisende og aktuelt billede af dyrevelfærdsmæssige overtrædelser i besætningerne i landet. Opdateringen gælder fra den næste rapport, der dækker kontrolresultaterne fra 2023. Desuden er det også en del af aftalen at øge kontroltrykket yderligere for kvæg- og grisebesætninger.

Læs Dyrevelfærdsrapporten her.

Fakta

  • Dyrevelfærdsrapporten fra Fødevarestyrelsen med tal for 2022 viser, at andelen af kvægbesætninger, som blev sanktioneret, er faldet fra 46 procent i 2021 til 40 procent i 2022.
  • For grisebesætninger er det faldet fra 31 procent i 2021 til 30 procent i 2022.
  • Fødevarestyrelsen udførte i 2022 dyrevelfærdskontrol i 1692 besætninger i forbindelse med den ordinære kontrol. Det er en stigning fra 1033 besøg i 2021.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk