Fødevareministeren er i Vietnam for at styrke samarbejdet og fremme grønne danske løsninger

16-05-2024

Sammen med en erhvervsdelegation besøger fødevareminister Jacob Jensen (V) i disse dage Vietnam. Ministeren har blandt andet underskrevet en aftale om myndighedssamarbejde, som har fokus på styrket fødevaresikkerhed, mindre madspild og indsatsen mod antibiotikaresistens.

Vietnam oplever stor økonomisk vækst og udgør i stigende grad et vigtigt marked for danske virksomheder. I takt med Vietnams økonomiske vækst oplever landet også en markant stigning i både madaffald og madspild. En opgørelse fra 2018 estimerer, at Vietnam har et samlet madspild på 8,8 millioner tons mad årligt.

På fødevareministerens besøg i Vietnam har ministeren underskrevet en aftale om, at myndighedssamarbejdet mellem Vietnam og Danmark forlænges. Den kommende fase af samarbejdet vil have fokus på fødevaretab og madspild samt udarbejdelse og implementering af lovgivning for brug af alternative proteiner.

Myndighedssamarbejdet har eksisteret siden 2017 og har tidligere blandt andet haft fokus på at nedbringe brugen af antibiotika. Fremover vil ICARS (International Centre for Antimicrobial Solutions), som er grundlagt af den danske regering og ligeledes deltager i besøget, styrke sin indsats i Vietnam i ønsket om at få nedbragt brugen af antibiotika.

Fødevareminister Jacob Jensen (V):

"Danmark har historisk set haft et stærkt og langt udviklingssamarbejde med Vietnam. Og vi styrker nu det samarbejde. Vi har nemlig underskrevet tredje fase af vores myndighedssamarbejde, hvor vi med vores danske viden og erfaringer kan være med til at skubbe den vietnamesiske fødevareproduktion i en grønnere retning og hjælpe dem med at nedbringe madspildet. Jeg er desuden glad for, at vi kan bidrage til, at flere danske eksportvirksomheder får lettere adgang til Vietnam. Vietnam er et voksende marked, og vi har en masse danske virksomheder, der leverer netop de grønne løsninger, som Vietnam efterspørger.”

Under rejsen er ministeren ledsaget af en erhvervsdelegation. De har blandt andet besøgt forskellige akvakulturprojekter, hvor dansk viden og teknologi kan bidrage til en mere modstandsdygtig fødevareproduktion. Derudover har ministeren været til åbning af en fødevare- og landbrugskonference, været på besøg hos Food Bank og deltaget i opstarten af Pandoras nye fabrik. 

Fakta

  • Den 1. november 2023 indgik Danmark og Vietnam et Grønt Strategisk Partnerskab, der tager udgangspunkt i eksisterende strategiske myndighedssamarbejder inden for blandt andet landbrug og fødevarer. Partnerskabet skal danner grundlagt for samarbejde inden for klima og grøn bæredygtig vækst.
  • Siden 2017 har Fødevarestyrelsen ledet et strategisk sektor-samarbejdsprojekt (SSC) med det vietnamesiske landbrugsministerium. Projektet har særligt været centreret om foder og antibiotikaresistens.
  • I foråret 2024 indledes den sidste treårige projektfase som vil øge fokus på den grønne omstilling i Vietnam. Her vil der blandt andet fokuseres på fødevaretab, madspild samt udarbejdelse og implementering af lovgivning for brug af insekter som foder.
  • Danmark har omkring 135 virksomheder i Vietnam og er en af de største europæiske investorer i landet.
  • Vietnam repræsenterer det 51. største eksportmarked for den danske fødevareklynge. Det er især 'Fisk og skaldyr', 'Enzymer' samt 'Grisekød' som Vietnam efterspørger fra Danmark. Vietnam købte for 512 mio. kr. varer fra den danske fødevareklynge i 2022.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk