Ny dyrevelfærdsrapport: Færre sanktioner i danske kvægstalde

27-06-2024

Andelen af kontrollerede kvægbesætninger, der har fået en sanktion af Fødevarestyrelsen, er faldet væsentligt i 2023. Udviklingen glæder fødevareministeren.

Fødevarestyrelsen har netop udgivet Dyrevelfærdsrapporten 2024, som viser resultaterne af kontrollen i 2023. Her fremgår det, at andelen af kontrollerede kvægbesætninger, som har fået en sanktion af styrelsen, er faldet fra 40,6 pct. i 2022 til 30,9 pct. i 2023. Dog ligger sanktionsprocenten i grisestaldene på 30,3 pct., hvilket er tilsvarende niveauet fra året forinden.

Rapporten viser samtidig, at 86 procent af de kontrollerede besætninger i 2023 havde rettet op på overtrædelserne ved første opfølgende kontrolbesøg.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

Den positive udvikling i landets kvægstalde siger mig, at kvægproducenterne har fået et langt større fokus på dyrevelfærd, og det afspejler sig i kontrolresultaterne. De kontrolkampagner, Fødevarestyrelsen udfører, bidrager til, at producenterne bliver mere opmærksomme på korrekt efterlevelse af dyrevelfærdslovgivningen.

Jeg er glad for, at vi med den nye brede dyrevelfærdsaftale, der er den første af sin slags, har sat fokus på dyrevelfærden i hele landet og nu får et langt bedre overblik over, hvordan det står til med dyrenes velbefindende, så vi også har bedre mulighed for at følge op og sætte ind og få sanktionstallene endnu længere ned.

Med dyrevelfærdsaftalen ”Sammen om Dyrene” blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti enige om 31 initiativer, der skal indlede et nyt kapital for dansk dyrevelfærd.

Partierne blev blandt andet enige om bedre afrapportering af Dyrevelfærdsrapporten, så der gives et mere retvisende og aktuelt billede af dyrevelfærdsmæssige overtrædelser i besætningerne i landet. Opdateringen indebærer, at der i den seneste rapport er set en opdeling af overtrædelser i henholdsvis administrative og andre overtrædelser. Det er samtidig en del af aftalen at øge kontroltrykket yderligere for kvæg- og grisebesætninger.

Læs Dyrevelfærdsrapporten 2024 her.

Fakta

  • Dyrevelfærdsrapporten fra Fødevarestyrelsen 2024 med resultaterne af kontrollen i 2023 viser, at andelen af kvægbesætninger, som blev sanktioneret, er faldet fra 40,6 procent i 2022 til 30,9 procent i 2023.
  • For grisebesætninger er sanktionstallet 30,3 procent i 2023, som er tilsvarende det foregående år.
  • 86 pct. af de kontrollerede besætninger i 2023 havde rettet op på overtrædelserne ved første opfølgende kontrolbesøg.
  • Fødevarestyrelsen udførte i 2023 dyrevelfærdskontrol i 1.961 besætninger og dyrehold i forbindelse med den stikprøvebaserede basiskontrol. Til sammenligning blev der udført kontroller i 1.796 besætninger og dyrehold i 2022.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Presse- og kommunikationschef
E-mail: jakro@fvm.dk