Minister iværksætter en række tiltag på baggrund af kritisable sager på fiskeriområdet

28-06-2024

Fiskeristyrelsen har lavet grundige gennemgange af styrelsens håndtering af motorkraft og kvotekoncentration, som i går er blevet gennemgået på en teknisk gennemgang i Fødevareministeriet. Gennemgangene peger på flere kritiske forhold i forvaltningen. Derfor iværksætter ministeren en række tiltag, der skal rette op på de begåede fejl og fremtidssikre mod lignende forhold.

Ministeren bad tidligere på året Fiskeristyrelsen om en grundig gennemgang af håndteringen af sagen om kvotekoncentration. Fiskeristyrelsen har derudover lavet en grundig gennemgang af håndteringen af motorkraftsagen. Ministeren har i går modtaget de to grundige gennemgange, som samme dag blev gennemgået på en teknisk gennemgang, hvor alle Folketingets partier var inviteret.

Den tekniske gennemgang har bekræftet ministeren i, at der er begået fejl, og at der har været utilfredsstillende forvaltning. På den baggrund iværksætter ministeren en række tiltag, der skal rette op på de kritisable forhold, som de grundige gennemgange beskriver. 

 

Læs ministerens tiltag her.

 

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V):

“Danskerne skal kunne have tillid til myndighederne. Gårsdagens tekniske gennemgang bekræfter mig desværre i, at der er blevet begået fejl i forvaltningen. Det er jeg ikke tilfreds med. For mig er det afgørende, at vi får ryddet op, og jeg vil derfor iværksætte en række tiltag. Hvad angår sagen om kvotekoncentration har jeg samtidigt indskærpet over for mit departement og Fiskeristyrelsen, at der skal være tydeligere kommunikation og mere åbenhed om fejl, og at der skal ske en langt hurtigere afklaring af faglige uenigheder, så der kan ageres politisk om nødvendigt. Jeg vil nu læse gennemgangene grundigt, og så ser jeg frem til at drøfte sagen om kvoteberegninger med Folketingets partier på samrådet efter sommerferien”

 

Direktør for Fiskeristyrelsen Kenneth Joensen:

”Jeg kan konstatere, at der i styrelsen ikke har været en tilstrækkelig opfølgning på relevante problemstillinger i sagen om fejlbehæftede beregninger for kvotekoncentration, så de givne instrukser kunne være håndteret og efterlevet hurtigere. På motorkraftområdet og vores kontrol af redskaber kan jeg konstatere fejl eller mangler i relation til styrelsens bidrag til bl.a. besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, styrelsens præcisering af nedbremsningsforbuddet og håndteringen af konkrete overtrædelsesager. Det er beklageligt og noget, jeg og mine medarbejdere tager meget alvorligt.”

 

Læs den grundige gennemgang af sagen om kvotekoncentration her

Læs den grundige gennemgang af sagen om motorkraft her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Presse- og kommunikationschef
E-mail: jakro@fvm.dk