Efter massiv overansøgning: Minister imødekommer den store interesse for mere natur i skovene

30-06-2024

Landbrugsstyrelsen har modtaget overvældende mange ansøgninger fra lodsejere og kommuner, der ønsker tilskud til at forbedre og beskytte biodiversiteten i de danske skove. Det glæder fødevareminister Jacob Jensen (V), som nu har besluttet at finde midler til at imødekomme alle ansøgninger i år.

Ordningen for biodiversitetsskov har til formål at give økonomisk opbakning til projekter, der skal fremme og bevare biodiversiteten i skovene og sikre stabile levesteder for de dyrearter, som lever i skove. Tidligere er den kun søgt i et meget begrænset omfang, og derfor besluttede Landbrugsstyrelsen at lave en ny, simplere og mere smidig ordning for ansøgere under biodiversitetsskov, så det blev lettere for skovejere at søge om tilskud.

Og det er i den grad lykkes. Der har været en søgning på ca. 56 mio. kr. i alt, hvilket svarer til ca. 25 mio. kr. mere end den afsatte ramme i 2024. 

Fødevareminister Jacob Jensen (V) glæder sig over den store opbakning og har nu besluttet at imødekomme den fulde søgning på ordningen for biodiversitetsskov 2024 ved at fremrykke midler fra 2027.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

Vi skal passe på biodiversiteten i vores skove og ved at øge den, kan vi sikre gode vilkår for dyr- og planteliv. Derfor er jeg glad for, at vores nye og mere simple ansøgningsmodel lader til at have resulteret i ansøgninger for næsten dobbelt så mange millioner til at etablere biodiversitetsskove, som der i første omgang var afsæt penge til. Den store søgning er enormt glædelig, og jeg har derfor valgt at give Landbrugsstyrelsen mulighed for at imødekomme alle kvalificerede ansøgninger i år, så vi kan få gang i langt flere biodiversitetsprojekter. Målet er klart: Vi skal have gang i langt flere biodiversitetsprojekter, så vi kan bevare biodiversiteten i skovene og sikre stabile levesteder for de dyrearter, som lever i og af skove.

Fakta

  • Formålet med ordningen biodiversitetsskov er at fremme og bevare biodiversiteten i skovene samt sikre og fremme stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov
  • Ordningen biodiversitetsskov er en frivillig ordning. Tilskuddet kan gives til private lodsejere eller kommuner.
  • I tilskudsordningen gives tilskud til bevaring af træer i skovarealet til naturligt henfald, idet døde og gamle træer har stor betydning for skovenes biodiversitet. Mange arter, såsom insekter og svampe, er direkte eller indirekte knyttet til det døde træ, herunder en række af landets sjældne arter. Tilskuddet gives også til ekstensiv skovdrift af tilsagnsarealet i 20 år.
  • Ordningen har en samlet pulje på 125 mio. kr. fordelt over perioden 2024-2027 og er en del af den danske CAP-plan 2023-2027.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Presse- og kommunikationschef
E-mail: jakro@fvm.dk