Skønnet over udgifter til minkerstatninger opjusteres

30-01-2024

Fødevareminister Jacob Jensen (V) orienterede den 12. oktober 2023 Folketinget om, at udgifterne til erstatninger mv. til minkavlerne forventedes at blive højere end hidtil antaget, og at skønnet over udgifterne ville blive konsolideret frem mod regnskabsaflæggelse for 2023. Arbejdet med konsolideringen frem mod regnskabsaflæggelsen er nu afsluttet, og fødevareministeren har orienteret Folketinget om, at skønnet er opjusteret.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har oversendt en orientering til Folketingets Finansudvalg og Miljø- og Fødevareudvalg om, at udgifterne til erstatningerne mv. til minkavlerne forventes at ville blive 6,3 mia. kroner højere, idet skønnet er opjusteret fra 17,6 mia. kroner til ca. 24 mia. kroner. Fødevareministeren orienterede tilbage i oktober 2023 Folketinget om, at man forventede, at udgifterne ville blive højere.

Skønnet over udgifter til erstatninger mv. til minkavlere er opjusteret navnlig på baggrund af erstatningsniveauet i de første 51 afgørelser om nedlukningserstatning fra erstatnings- og taksationskommissionerne. Erstatningsniveauet i afgørelserne har således vist sig at være højere, end forventet. Det nye skøn er fortsat behæftet med stor usikkerhed, idet der skal afgøres flere sager om nedlukningserstatning, herunder principielle klagesager, inden der kan gives et mere pålideligt estimat for de samlede udgifter til erstatning mv.

Der er med opjusteringen af skønnet ikke tale om tiltag eller tilpasninger, som udvider erstatningsgrundlaget.

Med det opdaterede skøn forventes de samlede udgifter at ville udgøre ca. 29,5 mia. kroner til erstatning og kompensation mv. til minkavlere og følgeerhverv samt til myndighedsopgaver forbundet hermed.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Det er helt afgørende, at vi får sat et værdigt punktum for minkavlerne. Og det gør vi ved, at de får den fuldstændige erstatning og kompensation, som de har ret til, så hurtigt som muligt. Jeg har orienteret Folketinget om, at de nyeste skøn viser, at udgifterne til minkerstatningerne forventes at blive højere, end hvad man forventede i 2021, da aftalen om minkerstatninger blev indgået. Det er der flere årsager til, navnlig at erstatningsniveauet i de første afgjorte sager om nedlukningserstatning har vist sig at være højere, end oprindeligt antaget. Det vigtigste for mig er, at minkavlerne får det beløb, de har krav på, og at det går hurtigere med at få udbetalt de sidste erstatninger.”

Fakta:

  • Der blev oprindeligt skønnet udgifter på ca. 19 mia. kroner i forbindelse med Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021. Skønnet var behæftet med usikkerhed. Sidenhen er erstatningsordningerne udvidet med blandt andet en værdisikringsordning.
  • I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 er skønnet over udgifter til erstatninger mv. til minkavlere opjusteret. Opjusteringen af skønnet er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2023. Med det opdaterede skøn forventes udgifterne at ville blive 6,3 mia. kroner højere sammenlignet med de oprindelige skøn over udgifter til erstatning og kompensation mv. til minkavlere og følgeerhverv samt til myndighedsopgaver, idet skønnet er opjusteret fra 17,6 mia. kroner til ca. 24 mia. kroner.
  • Der er med opjusteringen af skønnet over udgifter ikke tale om, at der er lavet ændringer i erstatningsordningerne, som udvider erstatningsgrundlaget. De konkrete erstatninger fastsættes på baggrund af et regelgrundlag, som udmønter de politiske aftaler om minkerstatninger fra januar 2021 og maj 2023.
  • Med det opdaterede skøn til erstatningerne mv. til minkavlerne forventes de samlede udgifter at ville udgøre ca. 29,5 mia. kroner. Det dækker over udgifter på ca. 24 mia. kroner til erstatning og kompensation mv. til minkavlere og følgeerhverv, ca. 4 mia. kroner til nedrivningsopgaven samt ca. 1,5 mia. kroner til øvrige myndighedsopgaver forbundet med erstatningerne mv.
  • De samlede udgifter til erstatning og kompensation mv. til minkavlere og følgeerhverv samt til myndighedsopgaver forbundet hermed omfatter bl.a. også udgifter til nedrivning af minkfarme og administration i erstatnings- og taksationskommissioner. Skøn over udgifterne til minkavlernes produktionsanlæg og administration i forbindelse med erstatningssager er tidligere opjusteret i forhold til de estimerede udgifter i Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021.
     

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk