Fødevareminister booster lavbundsindsatsen med en række nye indsatser

02-02-2024

En samlet pakke med anbefalinger og løsningsforslag fra ekspertgruppe og taskforce for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder sammen med et millionbeløb til ansøgere til populær lavbundsordning skal trykke speederen helt i bund, så der kommer mere fart på udtagningen af lavbundsjorder. Det mener fødevareminister Jacob Jensen (V), der i dag præsenterer en række nye lavbundsindsatser.

Det er afgørende for målet om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 pct., at der bliver udtaget og vådgjort mange hektar lavbundsjord frem mod 2030. Der er allerede i dag iværksat flere tiltag og initiativer til udtagning af lavbundsjorder.

Men der er ifølge minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) behov for at sætte alle sejl og give et ordentligt rygstød til udtagningsindsatsen. Derfor præsenterer ministeren tre nye indsatser, der er med til at understøtte den nuværende udtagning af lavbundsjorder. Det drejer sig om følgende:

 

  1. Imødekommelse af overansøgning på Landbrugsstyrelsens lavbundsordning, som er en del af styrelsens tilskudsordning Vand- og Klimaprojekter.  
  2. Offentliggørelse af første liste over løsninger på barrierer for udtagningsindsatsen fra taskforcen for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og de kollektive virkemidler.
  3. Offentliggørelse af anden delrapport med 12 anbefalinger fra ekspertgruppen for udtagning af lavbundjorder.
     

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

"Der skal tempo på lavbundsindsatsen, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling af landbruget. Vi er heldigvis godt på vej med omkring 50.000 hektar lavbundsprojekter i proces. Men der behov for, at vi kommer et gear højere op, så vi stadig når i mål. Derfor præsenterer jeg i dag tre nye indsatser, som oveni det eksisterende arbejde skal udvide værktøjskassen med nye og effektive redskaber. 

Jeg har blandt andet sikret finansiering til at imødekomme den store overansøgning, så flere lavbundsprojekter kan igangsættes til gavn for klima og miljø. Derudover har vi implementeret flere anbefalinger og løsninger fra eksperter på området, som er samlet i både en ekspertgruppe og taskforce med projektnære aktører. Deres viden, indsats og gåpåmod styrker fremdriften i udtagningen, og vi ser allerede resultaterne af deres værdifulde arbejde med den høje søgning på lavbundsordningen i Landsbrugsstyrelsen. Jeg ser frem til at arbejde videre med de resterende anbefalinger og løsningsforslag, så vi løbende kan få forbedret ordningerne i bestræbelserne på at nå vores mål for udtagning af lavbundsjorder."

Fødevareministeren har besluttet at fremrykke 180,9 mio. kr. årligt fra Landbrugsstyrelsens lavbundsordning i henholdsvis 2026 og 2027, så den fulde søgning i 2023 kan imødekommes. Det betyder, at der forventeligt kan lægges ca. 8.300 hektar nye projekter oveni de ca. 38.600 hektar lavbundsprojekter, som allerede er i proces.  Med projektansøgninger svarende til ca. 3.300 hektar til Miljøstyrelsens lavbundsordning i december 2023, er der nu samlet set sat lavbundsprojekter i proces svarende til omkring 50.000 hektar.

Taskforcen for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og de kollektive virkemidler har sammenfattet sin første liste over løsninger på barrierer for udtagningsindsatsen. Resultaterne af arbejdet ses allerede, da Landbrugsstyrelsen har implementeret flere af løsningerne i samarbejde med taskforcen. Det omfatter bl.a. en række forbedrende tiltag implementeret i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning for Vand- og Klimaprojekter, hvor nogle krav til projekterne er blevet lempet, og at kommunerne nu kan få tilskud til deres opsøgende arbejde og dækket deres faktiske omkostninger.

Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder har også leveret deres anden delrapport. De konkluderer, at det er realistisk at udtage og vådgøre mere lavbundsareal end det, der er forudsat i landbrugsaftalen. Det gælder også, selvom det seneste tørvekort fra Aarhus Universitet viser, at det samlede lavbundsareal er blevet mindre. Ekspertgruppen peger på, at der kan udtages og vådgøres mere, da en række barrierer for udtagningsindsatsen er blevet nedbrudt, hvilket giver bedre muligheder for at udtage de lavbundsjorder, der rent faktisk findes. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil nu dykke ned i rapporten for at afklare, hvordan ekspertgruppens anbefalinger kan integreres i det videre arbejde med udtagningsindsatsen.

Læs om allerede igangsatte tiltag for udtagning af lavbundsjorder her.

Fakta

 

  • Den samlede ansøgning til lavbundsprojekter i Vand- og Klimaprojektordningen i 2023 er på 411,7 mio. kr. Der er afsat 50 mio. kr. til lavbundsprojekter i ordningen. Det er en søgning på 361,7 mio. kr. mere end den afsatte ramme i 2023. Dertil kommer ansøgninger om kvælstofvådområdeprojekter på ca. 153,5 mio. kr., der også bidrager til lavbundsindsatsen.
  • Den fulde søgning bliver imødekommet og finansieres ved at fremrykke midler fra ordningens ansøgningsrunder i hhv. 2026 og 2027, svarende til i alt 361,8 mio.kr. Det efterlader en ramme på 68,1 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til lavbundsprojekter.
  • I november viste en statusopgørelse, at der er lavbundsprojekter svarende til ca. 38.600 hektar i proces. Dertil kan forventeligt lægges yderligere ca. 8.300 hektar i nye forundersøgelsesprojekter og 3.300 hektar fra ansøgninger til hhv. Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens seneste ansøgningsrunder samt ca. 4.000 hektar ansøgte kvælstofvådområdeprojekter, der også bidrager til udtagningsindsatsen. Samlet er der nu sat udtagning af op mod 50.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder inkl. randarealer og forundersøgelsesprojekter i proces.
  • Taskforcen er et samarbejde mellem projektnære aktører, der har fingeren på pulsen i forhold til udfordringerne knyttet til udtagningsindsatsen. Taskforcens liste vil løbende blive opdateret i takt med, at løsningerne implementeres og eventuelle nye udfordringer skal håndteres. Læs mere om taskforcens medlemmer her og se den nuværende liste her.  
  • Ekspertgruppen for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder er nedsat i regi af Landbrugsaftalen. De har netop afleveret deres anden delrapport, som kan læses her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk