Dyr i naturnationalparker skal behandles ordentligt

21-02-2024

Det nærmer sig, at de første dyr skal ud i de første naturnationalparker. Fødevareminister Jacob Jensen (V) understreger vigtigheden af, at dyrene behandles ordentligt, når de sættes ud i parkerne.

Når Naturnationalpark Fussingø ved Randers og Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland etableres, er et vigtigt fokus at sikre dyrevelfærden for de dyr, der sættes ud i parkerne. Der er i forbindelse med lovgivningen om etablering af naturnationalparker indført en dispensationsmulighed fra enkelte regler i dyrevelfærdsloven, bl.a. om tilsyn med de enkelte dyr.

Der er i den forbindelse rejst spørgsmål om, hvilke konsekvenser det vil have for dyrenes velfærd. Fødevareministeren har imødekommet de spørgsmål ved at sikre, at der skal laves en evaluering af dyrevelfærden og dispensationsmuligheden i de nye naturnationalparker. Evalueringen gennemføres et år efter, at de første dyr er sat ud i de første naturnationalparker, idet det vurderes hensigtsmæssigt at evaluere på baggrund af alle årstider.

Derudover har fødevareministen bedt Fødevarestyrelsen om at at føre kontrol med dyrene, som om der ikke var givet dispensation, indtil evalueringen er gennemført, for at sikre at dyrevelfærden er i orden. Både evalueringen og kontrollen fremgår af den dyrevelfærdsaftale, som regeringen og et bredt flertal blev enige om tidligere i denne måned.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

”Ingen dyr i menneskers varetægt må hverken sulte eller lide anden nød. Det gælder uanset om de er i hjemmet, i stalden eller bag hegn. Vi har derfor besluttet, at dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven for naturnationalparkerne skal evalueres. Sideløbende vil der fra Fødevarestyrelsens side være en kontrol, som om at der ikke var givet dispensation med henblik på at sikre, at velfærden er i orden for dyrene. Det er fuldstændig afgørende for mig, at dyr behandles ordentligt. Og vi vil gribe ind med det samme, hvis der opstår problemer.”
Fødevarestyrelsen fører fortsat kontrol med øvrige naturplejeprojekter, hvor dyrevelfærdsloven gælder uden mulighed for dispensation.

Fakta

 • Det er med regeringsgrundlaget besluttet, at dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven skal evalueres, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne.
   
 • Evalueringen gennemføres ca. ét år efter, at de første dyr er sat ud i de første naturnationalparker med en dispensation.
   
 • Fødevarestyrelsen vil føre en sideløbende kontrol med alle dyr, der sættes ud i naturnationalparkerne med dispensation, i perioden indtil afslutning af evalueringen.
   
 • En styrket kontrol i naturnationalparker med en dispensation efter dyrevelfærdslovens § 20 a vil bestå af tre tiltag:
 1. Fastsættelse af krav og vilkår for en dispensation, herunder om tilsyn, som er målrettet den konkrete naturnationalpark og de bestemte dyrehold.
   
 2. Månedlige kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i perioden indtil afslutning af evalueringen, som om at der ikke var givet dispensation.
   
 3. Indsamling af data til brug for evalueringen, herunder Naturstyrelsens egenkontrol og løbende opsamling af data, som supplereres med data fra kontrolrapporter.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk