EU bakker Danmark op i sag om britisk forbud mod tobisfiskeri

17-04-2024

EU bakker Danmark op i sag om britisk forbud mod tobisfiskeri EU-Kommissionen har nu besluttet at rejse sag mod Storbritannien om det britiske forbud mod fiskeri af tobis. Det sker, efter man fra dansk side i flere måneder har presset på for at undgå en lukning af fiskeriet i britiske farvande, hvor langt størstedelen af det danske tobisfiskeri foregår.

Storbritannien har siden den 26. marts 2024 lukket for al fiskeri efter tobis, hvilket betyder, at danske fiskere ikke længere har adgang til at fiske efter tobis i britisk farvand, hvor langt størstedelen af det danske tobisfiskeri foregår.

Efter pres fra bl.a. dansk side, har EU-Kommissionen nu besluttet at forfølge sagen over for Storbritannien, da beslutningen anses som brud på Brexit-aftalen. EU-Kommissionen vurderer, at beslutningen både er uproportionel og diskriminerende. På den baggrund meldte EU-Kommissionen tirsdag den 16. april 2024 ud, at de vil indlede konsultationer med Storbritannien om beslutningen om at lukke for tobisfiskeriet i britiske farvande.

Hensigten med de konsultationer, der nu indledes mellem EU-Kommissionen og Storbritannien, er at indgå en ny aftale, som både EU – og herunder især Danmark – og Storbritannien kan se sig selv i.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

Jeg er meget glad for, at EU-Kommissionen er enig med Danmark i, at Storbritannien er gået for langt ved at indføre et totalt forbud mod tobisfiskeri i britisk farvand. Vi har fra dansk side gennem længere tid presset på for at ændre den ensidige britiske beslutning, som går hårdt ud over dansk fiskeri. Derfor skal vi glæde os over, at Kommissionen nu vil indlede konsultationer med Storbritannien for at finde en løsning, som både EU – og herunder Danmark – og Storbritannien kan leve med. Det her viser vigtigheden af Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien, og jeg vil også gerne rose Kommissionen for at tage den her sag alvorlig og gå videre med den. Det ændrer ikke ved, at jeg fortsat kommer til at forfølge det her tæt og som dansk fiskeriminister gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre danske fiskeriinteresser.

Fakta

 • Danske fiskere har 96 pct. af den samlede EU-kvote på tobis.
   
 • For perioden 2017-22 var den gennemsnitlige landingsværdi for fangster af tobis i britisk farvand 135 mio. kroner per år. Derudover følger væsentlige økonomiske konsekvenser for forarbejdningsindustrien og den samlede værdikæde.
   
 • Det er Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien, der sætter rammen for de foranstaltninger, der kan træffes på bl.a. fiskeriområdet. Brexit-aftalen, eller mere formelt Handels- og Samarbejdsaftalen, sætter den samlede ramme for forholdet mellem EU og Storbritannien efter Brexit.
   
 • Den britiske og den skotske regering mener, at deres beslutninger ligger inden for rammen. Det har EU-Kommissionen nu vurderet og kommet frem til, at beslutningen både er uproportionel og diskriminerende og således ikke inden for Brexit-aftalens rammer.
   
 • Det er første gang, at man gør brug af den såkaldte artikel 738 i Brexit-aftalen på fiskeriområdet. Ved konsultationer jf. Brexit-aftalens artikel 738 sendes en anmodning til Storbritannien, som har 10 dage til at svare på anmodningen. Konsultationer afholdes og afsluttes senest 30 dage herefter med mindre parterne er enige om at fortsætte konsultationer ud over denne frist.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk