Årets ansøgningsrunde for Fællesskema 2024 forlænges

05-04-2024

Efter flere nedbrud i IT systemerne har fødevareministeren besluttet at give landbrugere fire dage mere til at søge om landbrugsstøtte i år. Det skal være med til at sikre, at alle kan nå at søge, inden fristen udløber.

Flere end 20.000 landbrugere har allerede sendt en ansøgning om landbrugsstøtte i årets ansøgningsrunde, der oprindeligt var sat til løbe mellem 1. februar og 22. april.

Nedbrud i IT systemerne har dog gjort det besværligt for nogle landbrugere at indsende deres ansøgninger om tilskud. Derfor har minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) besluttet at forlænge ansøgningsfristen med fire dage fra 22.april til 26.april.

Landbrugsstyrelsen har i ansøgningsperioden oplevet fire mindre nedbrud i it-systemerne. Herunder et nyligt nedbrud hos Statens IT 2.april. På baggrund af Landbrugsstyrelsens vurdering har ministeren derfor besluttet at forlænge ansøgningsfristen med fire dage.  

Den længere ansøgningsfrist betyder samtidig, at ændringsfristen for årets ansøgningsrunde rykkes frem til den 21. maj.

Landbrugsstyrelsen arbejder på at opdatere it-systemer og opdatere vejledninger, hvor de ændrede frister indgår.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

Efter Landbrugsstyrelsen har vurderet konsekvenserne ved flere it-nedbrud, så har jeg besluttet at forlænge ansøgningsfristen til den 26.april. For selvom ansøgningsrunden generelt har fungeret godt, har vi desværre igen kunne konstatere en række mindre nedbrud, som har skabt vanskeligheder for ansøgerne. Vi følger tæt med i, om IT systemerne virker efter hensigten og har lagt ekstra dage til i forhold til den nedetid, der er registreret. På den måde kan vi komme eventuelle nedbrud inden den 26.april i forkøbet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk