Nu kan unge landmænd og gartnere søge om udbetaling af tilskud fra etableringsstøtte-ordningen

29-09-2023

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) bekendtgjorde i maj 2023, at udbetalingen af etableringsstøtte ville blive fremrykket. Derfor kan unge landmænd og gartnere allerede nu søge om udbetaling af tilskud. Det er tre måneder tidligere end først planlagt.

Som en del af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021 har unge landmænd og gartnere mulighed for at søge om økonomisk støtte til at etablere sig i erhvervet. I maj 2023 besluttede minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) at sikre finansiering til, at alle relevante ansøgninger til den nye etableringsstøtteordning fra unge landmænd og gartnere bliver imødekommet. Det sker ved at fremrykke midler fra ansøgningsrunden i 2027, så flest mulige unge landmænd og gartnere hurtigt kan komme i gang med at etablere sig. I samme forbindelse meddelte ministeren, at udbetalingen af tilskud ville blive fremrykket, så det sker tre måneder før tid.

Derfor kan unge landmænd og gartnere, der har modtaget tilsagn om etableringsstøtte, allerede nu søge om udbetaling af tilskud. For heltidsbedrifter betyder det, at de kan få op til 745.000 kr. udbetalt. Det er et tilskud, der kan være vigtigt for etableringen af egen bedrift.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Det er vigtigt for mig, at tilskuddene kommer ud til de unge landmænd og gartnere så hurtigt som muligt. Derfor er det meget positivt, at unge landmænd og gartnere har mulighed for at søge om udbetaling af tilskud tre måneder tidligere end planlagt. Det betyder, at de allerede nu kan få gavn af deres tilskud, hvilket her og nu kan bidrage til det nødvendige generationsskifte i landbruget. Det er jeg særligt tilfreds med, da de unge landmænd og gartnere har søgt om etableringsstøtte for ca. 340 mio. kr. i år. Der er således rigtig mange unge landmænd og gartnere, der får gavn af fremrykningen.”

Fakta

  • Op mod 1/3 af alle heltidsbedrifter forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030.
  • I 2020 var mere end 75 pct. af landmændene 50 år eller ældre. Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landmænd steget fra 51 til knap 58 år.
  • Etableringsstøtte til unge landmænd og gartnere styrker de unges mulighed for etablering og fastholdelse - og dermed generationsskifte i landbrug og gartneri med en engangsudbetaling på op til 745.000 kr.
  • Der er i perioden 2023-27 afsat i alt 964 mio. kr. til at styrke unge landmænd og gartneres etablering i sektoren. I 2023 var der afsat 193 mio. kr. til ordningen, men som følge af en betydelig søgning er puljen blevet forøget med ca. 150 mio. kr. ved at fremrykke midler.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk