Fødevareministeren tager til Bruxelles for at få mere enkle regler for landmænd, fiskere og fødevarevirksomheder

18-09-2023

Fødevareminister Jacob Jensen (V) lancerede i juni sit regelforenklingsprojekt, og i dag tager han til Bruxelles for at rejse dagsordenen i EU.

Det er nu tre måneder siden, at fødevareminister Jacob Jensen (V) igangsatte regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen i Danmark, der skal gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevarevirksomhed.

Ind er kommet over 70 henvendelser, som indeholder ét eller flere forslag til, hvad der kan gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevarevirksomhed i Danmark.

Reglerne spiller en vigtig rolle i samfundet – eksempelvis i forhold til fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljø og klima, og de skal sikre, at politikken, Folketinget og EU vedtager, bliver til virkelighed. Meget regulering vedtages i EU, og derfor vil fødevareministeren sætte regelforenkling på dagsordenen til dagens rådsmøde i Bruxelles.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

”For at det kan gøres lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark, er det derfor også nødvendigt, at vi fra dansk side sætter fokus på behovet for regelforenkling og bedre regulering i EU-regi. Jeg bringer derfor regelforenkling op til drøftelse på dagens rådsmøde i Bruxelles. Der er valg til Europa-Parlamentet næste år, og derefter skal der udnævnes en ny Kommission, og vi vil fra regeringens side arbejde for, at den nye Kommission gør regelforenkling og bedre regulering til en central del af sit program.”

 

Fakta

  • Fødevareministeren igangsatte i juni regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen. Første skridt er en postkasse lugud@fvm.dk, hvor alle, der har kendskab til regler der kan virke unødigt bøvlede i reguleringen af fødevarer, landbrug og fiskeri, kan skrive ind med eksempler.
  • Postkassen har pt. modtaget over 70 henvendelser, der indeholder ét eller flere forslag til, hvad der kan gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevarevirksomhed i Danmark.
  • Samtidig har ministeren igangsat et arbejde med en lang række interessenter på området for at få deres input til, hvor der er regler, der virker unødigt bøvlede og spænder ben.
  • Når der er skabt et overblik over, hvor de unødigt bøvlede regler gemmer sig, vil et større arbejde med at få kigget nærmere på reglerne og rydde op, gå i gang.
  • Mange regler og love vedtages i EU, derfor tager fødevareministeren til rådsmøde i Bruxelles for at sætte det på dagsordenen.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk