Strategier for tekniske reduktionspotentialer

06-10-2023

Som opfølgning på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 har regeringen præsenteret strategier for indfrielse af de tekniske reduktionspotentialer inden for henholdsvis metanreducerende foder samt håndtering af gylle og gødning.

Find de to strategier via dette link

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk