Nu åbner fast track erstatningsordningen for minkavlere

01-10-2023

Nu åbner fast track ordningen, der skal sikre hurtigere udbetalinger af erstatninger til minkavlere. Ambitionen er, at langt størstedelen af sagerne på fast track ordningen vil være afsluttet medio 2024.

Nu åbner den nye fast track ordning, der skal sikre hurtigere erstatninger til minkavlere. Det betyder, at minkavlere allerede fra tirsdag i den kommende uge kan søge om at få deres sag behandlet i fast track ordningen. Det sker efter bekendtgørelsen, der sætter de juridiske rammer for ordningen, er trådt i kraft i dag den 1. oktober 2023.

I fast track ordningen bliver sagerne vurderet ud fra flere standardiserede satser, hvilket gør, at sagerne kan behandles og færdiggøres hurtigere. Det er valgfrit for minkavlere, om de vil benytte sig af ordningen. Forventningen er, at minkavlerne vil modtage et forslag til en afgørelse på deres sag allerede 2-4 måneder efter, de har ansøgt og indsendt alle de nødvendige dokumenter.

Med den nye ordning er det ambitionen, at langt størstedelen af de sager, der bliver behandlet i fast track ordningen, er afsluttet medio 2024.

Beslutningen om at etablere et fast track blev truffet i den politiske aftale, som regeringen indgik sammen SF, Liberal Alliance og Radikale Venstre, om hurtigere udbetaling af erstatning mv., den 17. maj 2023.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

En af mine helt klare prioriteter som fødevareminister er at få skub i udbetalinger af erstatninger til minkavlerne, så vi kan få sat et værdigt punktum i denne her sag. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan åbne fast track ordningen, der netop skal sikre hurtigere erstatninger til minkavlerne. Og jeg håber meget, at det er en mulighed, som de vil gøre brug af. Minkavlerne og deres familier har en helt rimelig forventning om at kunne komme videre med deres liv. Det vil denne her nye model være med til at sikre.

Fakta

  • Regeringen indgik den 17. maj 2023 en aftale om at etablere en model for hurtigere udbetalinger af erstatninger til minkavlere sammen med SF, Liberal Alliance og Radikale Venstre.
  • Ambitionen er, at langt størstedelen af de sager, der behandles i fast track ordningen, vil være afsluttet medio 2024.
  • Der er dags dato samlet udbetalt mere end 8,7 mia. kroner til minkavlere og berørte følgeerhverv.
  • Bekendtgørelsen, der regulerer fast track ordningen, træder i kraft den 1. oktober 2023, og selve ordningen åbner for ansøgninger tirsdag den 3. oktober 2023. De første udbetalinger kan påbegyndes så snart, EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse foreligger. Det er forventningen, at den kommer inden for kort tid.
  • Modellen for hurtigere erstatninger til minkavlerne består af otte tiltag, hvoraf det ene er en fast track ordning for hurtigere udbetaling af erstatninger til minkavlere. Derudover består den bl.a. af mulighed for udbetaling af forhøjet forskud på erstatning og værdisikring af minkavleres erstatning. Du kan læse mere om modellen for hurtigere erstatninger til minkavlerne her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk