Fødevareminister hjemvendt fra Lviv: Danmark og Ukraine har indgået samarbejdsaftale

12-10-2023

De seneste dage har fødevareminister Jacob Jensen (V) været i Ukraine sammen med den første danske erhvervsdelegation, siden krigen brød ud. Ministeren mødtes bl.a. med lokale virksomheder og den ukrainske landbrugsminister. Besøget resulterede i, at ministrene underskrev en samarbejdsaftale mellem Danmark og Ukraine på landbrugs- og fødevareområdet.

Ukraine er en af verdens største landbrugsnationer og korneksportører, og med målrettede angreb har Rusland gjort fødevarer til et våben i krigen. Danmark og den danske fødevareklynge har både kompetencer og løsninger, som kan hjælpe Ukraines genopbygning af landbrugs- og fødevareproduktionen. Bl.a. på den baggrund rejste den danske fødevareminister Jacob Jensen (V) til Ukraine fra den 9.-11. oktober sammen med en erhvervsdelegation bestående af 17 danske virksomheder med relation til fødevare- og landbrugsindustrien.

Øverst på ministerens program stod mødet med den ukrainske landbrugsminister Solskyi Mykola. Udover at drøfte Ukraines fremtidige medlemskab af EU, og hvordan Ukraines eksport af særligt korn kan sikres, underskrev de to ministre en samarbejdsaftale, som etablerer et flerårigt samarbejde på landbrugs- og fødevareområdet. Samarbejdet vil hjælpe til, at Ukraine i højere grad bliver i stand til at leve op til EU’s høje krav til bl.a. kvalitet, fødevaresikkerhed og medicinforbrug og dermed lette Ukraines adgang til eksport til både EU og det globale marked.

Den danske minister mødtes derudover bl.a. med flere ukrainske og danske virksomheder, der til daglig har produktion i Ukraine.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Jeg er netop hjemvendt efter et besøg i Ukraine, der giver optimisme og håb for fremtiden. Fra dansk side handlede turen først og fremmest om at vise vores uforbeholdne støtte til ukrainerne og tilbyde dem vores hjælp fra både politisk og erhvervsmæssig hold. Danmark og Ukraine har gennem mange år som store landbrugsnationer haft et godt samarbejde på landbrugsområdet, og det er især i krisetider, at vi skal bevise samarbejdets værd. Derfor er jeg utrolig glad for, at Danmark kan bidrage til genopbygningen af Ukraines landbrugssektor, og at vi sammen med den ukrainske landbrugsminister kunne indgå en samarbejdsaftale mellem Danmark og Ukraine. Med aftalen sætter vi en tyk streg under, at vi står bag Ukraine og er klar til hjælpe dem med at genopbygge landbrugs- og fødevareproduktionen i landet. For mig at se vil mere samhandel bl.a. med danske virksomheder skabe værdi, som er grobund for Ukraines selvstændighed og i sidste ende sejr over Rusland. ”

Den danske erhvervsdelegation afholdt tirsdag et daglangt seminar med ukrainske repræsentanter fra landbrugs- og fødevaresektoren, hvor der blev drøftet en række samarbejdsmuligheder på tværs af landene. Det er første gang, siden krigen brød ud i 2022, at en dansk erhvervsdelegation besøger Ukraine.

Fakta

 • Fødevareminister Jacob Jensen (V) har sammen med en erhvervsdelegation bestående af 17 danske virksomheder besøgt Ukraine fra d. 9.-11. oktober 2023.  Ministeren havde undervejs en række møder og besøg:
  • Møde med den ukrainske landbrugsminister - Solskyi Mykola
  • Møde med guvernør for Lviv Oblast - Maksym Kozytskyy,
  • Besøg ved Carlsberg-bryggeriet i Lviv
  • Besøg ved mobile sundhedsklinikker, udviklet af Danish Business Association i Ukraine
  • Besøg ved SEGURO-Thyregod LLC i Sambir  
 • Fødevareministeriet har nu igangsat et myndighedssamarbejde med det ukrainske landbrugsministerium om udvikling af Ukraines landbrugs- og fødevareproduktion. Projektet er finansieret under den danske udviklingsbistand og sigter på kapacitetsudvikling af ukrainske myndigheder og andre interessenter, med henblik på at styrke Ukraines arbejde med eksempelvis fødevaresikkerhed og dyresundhed, eksportkrav og grøn omstilling.
 • Korn og fødevarer udgjorde 40,7 pct. af Ukraines eksport i 2021. I 2022 steg denne værdi til 53 pct.
 • I 2021 udgjorde fødevareeksporten til EU fra Ukraine 27,7 pct. Denne andel er steget til 55,2 pct. i 2022. Fordoblingen skyldes i høj grad vanskelig eksport via Sortehavet og etableringen af solidaritetsbaner med transportmulighed til og via EU.

Fotos: Serhii Herasymov

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk