Ny bestyrelse markerer frisk start til tænketank om madspild

21-11-2023

Fødevareminister Jacob Jensen (V) udpeger Salling Group-chef Louise Gade til at stå i spidsen for tænketanken ONE\THIRD, der bl.a. arbejder for at styrke den samlede danske indsats for at reducere og forebygge madspild og fødevaretab.

Madspildstænketanken ONE\THIRD har siden 2019 arbejdet målrettet for at give Danmark førertrøjen i forhold til at forebygge madspild og fødevaretab. Nu har fødevareminister Jacob Jensen (V) udpeget ny formand og ny bestyrelse, så tænketanken kan fortsætte det vigtige arbejde i kampen mod madspild.

Den nye formand bliver Louise Gade, som er med i ledergruppen hos Salling Group, hvor hun er chef for HR og CSR i koncernen. Hun er desuden tidligere borgmester i Aarhus Kommune fra 2002-2005. Samtidig udpeges en ny bestyrelse på seks medlemmer, som skal drive tænketankens arbejde, der også kan bidrage til at indfri initiativer i den madspildsstrategi, som ministeren er ved at lægge sidste hånd på.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

”Danske hjem og virksomheder gør i dag utrolig meget for at mindske madspild og er en medvirkende faktor til, at Danmark blander sig forrest i madspildsfeltet, og det arbejde skal fortsætte. Derfor har regeringen besluttet at videreføre tænketanken ONE\THIRD. Jeg er glad for, at Louise Gade har sagt ja til at være ny formand. Hun vil med sin viden, erfaring og store netværk bidrage med at bygge bro mellem fødevareinteressenter, den private sektor og det politiske niveau. Jeg er sikker på, at den nye bestyrelse i fællesskab kan bidrage til at sætte endnu mere skub i dagsordenen og fremme løsninger, som kan bruges både nationalt og internationalt”.

Louise Gade siger:

”Mad er en afgørende del af alle menneskers liv, og derfor er det tilsvarende vigtigt, at mad ender som måltider på middagsbord og ikke som madspild i skraldespanden. Det er en opgave, der både giver udfordringer og muligheder og som kræver, at alle aktører fra jord til bord bidrager - ikke mindst i forhold til bæredygtighedsdagsordenen. Tænketanken kan være med til at accelerere debatten om og indsatsen for mindre madspild, og jeg glæder mig til at samle bestyrelsen og begynde arbejdet. Vi kommer fortsat til at samarbejde bredt med både virksomheder, eksperter, organisationer og myndigheder”.

Tænketanken så dagens lys i april 2019 og arbejder bl.a. for at fremme innovative madspildsløsninger, som er med til at fremtidssikre verdens fødevaresystem. Louise Gade overtager stafetten fra Flemming Besenbacher, der siden tænketankens start har stået i spidsen for projektet.

Fødevareminister Jacob Jensen (V):

”Jeg vil gerne sige stort tak til Flemming Besenbacher og det store arbejde, han og den hidtidige bestyrelse har gjort, siden tænketanken så dagens lys. Den indsats, han som formand har leveret, er et substantielt bidrag til at fremtidssikre verdens fødevaresystem.”

Den afgående bestyrelsesformand Flemming Besenbacher har bl.a. været med til at etablere Danmarks frivillige aftale om reduktion af madspild, publiceret data om madspild og CO2 samt innovationskonferencen SPIS\BAR.

Flemming Besenbacher siger:

”Jeg er stolt over vores fire års arbejde med at sætte fokus på forebyggelse og reduktion af madspild og fødevaretab i regi af ONE\THIRD. Jeg er glad for alle de resultater, vi i bestyrelsen har opnået. Og jeg er meget glad ved give faklen videre til Louise Gade. Jeg vil glæde mig til fortsat at følge med i tænketankens aktiviteter, mens jeg kan fokusere på mine mange andre bestyrelsesposter bl.a. i Aarhus Vand, DGE-gruppen og UNLEASH, hvor fødevaretab også er på dagsordenen.”

Fakta

Den nye bestyrelse er udpeget frem til og med 2027 og kommer til at bestå af:

  • Louise Gade (Salling Group)
  • Flemming Nør-Pedersen (L&F/FødevareBanken)
  • Heidi Boye (Too Good To Go)
  • Karin Beukel (Agrain)
  • Kristoffer Lykke-Olesen (ISS)
  • Laura Have Hoffmann (Tænketanken Frej)
  • Rasmus Erichsen (Stop Spild Lokalt)

På verdensplan spildes ca. én tredjedel af alle fødevarer. Det svarer til ca. 10 pct. af verdens samlede årlige CO2-udledning.

I Danmark smider vi ifølge ONE\THIRD mad ud for en værdi af ca. 8,6 mia. kr. årligt. Det svarer til ca. 3 pct. af Danmarks årlige CO-udledninger.

Rundt regnet smider vi i Danmark 274.000 kartofler, 219.000 gulerødder og knap 16.000 stykker rå kylling ud dagligt, viser data fra tænketanken.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk