Fødevareminister kommer hjem fra Kina med gode nyheder til det danske fødevareerhverv

06-11-2023

Fødevareminister Jacob Jensen (V) lagde vejen forbi både Beijing og Shanghai, hvor han indledte en dialog med Kina om en sikring af den danske svineeksport, underskrev en eksportaftale om oksekød og besøgte den danske stand til Kinas største handelsevent.

Kina er verdens 2. største økonomi, og for den danske fødevareklynge er Kina det største eksportmarked uden for EU. Samtidig står Kina også for omkring 30 pct. af den globale udledning af drivhusgasser, og her kan Danmark hjælpe med løsninger, da vi producerer fødevarer af høj kvalitet med lavt klimaaftryk. På den baggrund rejste fødevareminister Jacob Jensen (V) til Kina fra den 1.-5. november 2023.

Formålet med besøget var i høj grad at åbne døre for og med dansk erhvervsliv. Ministeren åbnede en dialog om en sikring af dansk svineeksport, hvis afrikansk svinepest skulle komme til Danmark. Som det er nu, kan Kina stoppe al import af dansk svinekød, hvis sygdommen rammer Danmark – sikringen skal gøre, at der kun lukkes for det område, hvor udbruddet er, mens alle andre områder fortsat kan eksportere til Kina.

Derudover underskrev fødevareministeren en aftale om eksport af oksekød, som skal gøre det lettere for danske virksomheder at eksportere til Kina.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

“Jeg er lige kommet hjem efter et besøg i Kina, som har givet mig som fødevareminister en positiv oplevelse. Jeg underskrev sammen med Kina en oksekøds-aftale, der kan åbne døre for dansk erhvervsliv. Jeg indledte også dialog om en sikring af dansk svinekøds-eksport. Danmark har aldrig været ramt af afrikansk svinepest, men hvis sygdommen kommer til Danmark kan Kina lukke al import af dansk svinekød, som i 2022 svarede til en værdi på 6,3 mia. kr. Med sikringen vil danske virksomheder fortsat kunne eksportere til Kina, hvis et udbrud rammer en dansk stald. Kina tog godt imod forslaget og udtrykte villighed til at diskutere det videre. Det glæder jeg mig til. Aftalen kan blive rigtig vigtig for dansk eksport.”

Fra dansk side underskrev man endvidere to aftaler om det fortsatte myndighedssamarbejde på veterinærområdet og om fødevaresikkerhed. Danmark og Kina blev enige om indholdet i to aftaler om henholdsvis maltbyg og hestefoder, og parterne vil få dem underskrevet snarest muligt.

I Shanghai deltog fødevareministeren i China International Import Expo, CIIE, som er Kinas største handelsevent, hvor Dansk Industri i samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai og konsortiet Food Nation organiserer den danske pavillon. Mere end 20 danske virksomheder deltog i CIIE og præsenterede produkter for deltagerne.

 

Fakta

Dansk eksport til Kina:

 • Kina er Fødevareklyngens 3. største eksportmarked (efter Tyskland og Sverige), og det største uden for EU.
 • Kina købte for 12,8 mia. kr. varer fra den danske fødevareklynge i 2022. Landet repræsenterer dermed 6,51 pct. af fødevareklyngens samlede eksport, som var på ca. 200 mia. kr.
 • Fødevareklyngens vigtigste eksportgrupper til Kina er: 
  • Svinekød (6,3 mia. kr.) 49,2 pct.
  • Fisk og skalddyr (3,2 mia. kr.) 25 pct.
  • Mejerivarer (1,3 mia. kr.) 10,2 pct.
  • Enzymer (0,5 mia. kr.) 3,9 pct.
  • Kiks, brød og bagværk (0,2 mia. kr.) 1,6 pct.

Afrikansk svinepest:

 • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der kan ramme alle svin herunder vildsvin. Sygdommen kan ikke smitte til mennesker.
 • Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark, men i flere lande omkring herunder Tyskland, Sverige, Estland, Letland, Litauen og Polen. (Kilde: Fødevarestyrelsen) 

Oksekødsaftale:

 • Teksten blev aftalt i 2019 – men underskrivelsen blev udskudt som følge af covid-19.
 • Aftalen er underskrevet af Kinas toldmyndighed (GACC) og den danske fødevareminister Jacob Jensen (V).
 • Aftalen åbner for markedsadgang for dansk oksekød.
 • Aftalen har ifølge erhvervet en værdi af 80-120 mio. kr. årligt, når virksomhedsregistreringerne er på plads.

Yderligere oplysninger:

Kontakt presserådgiver Jacob Zacher Poulsen +45 21 84 44 12, jazpo@fvm.dk

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk