Dansk plan godkendt: Sender millioner til landbruget

28-11-2023

EU-Kommissionen har godkendt danske ændringer til den strategiske plan for EU’s landbrugsreform (CAP-planen). Med den ændrede plan kan ca. 100 mio. kr. i uudnyttede midler nu udbetales til landbruget, flere unge landmænd kan modtage etableringsstøtte på op til 745.000 kr. og naturplejere får bedre vilkår for at skabe biodiversitet.

EU-Kommissionen har vendt tommelfingeren op til en justering af den danske strategiske plan, som fastsætter implementeringen af den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 (CAP-planen). Planen blev godkendt i 2022 og trådte i kraft den 1. januar 2023.

Medlemsstaternes CAP-planer danner grundlaget for, hvordan EU’s tilskudsordninger og regler anvendes i en femårig periode, men det er muligt for medlemsstaterne at anmode om ændringer én gang om året. Og EU-Kommissionen har nu godkendt Danmarks justeringer.

Blandt justeringerne er, at Danmark får mulighed for at udbetale ellers uudnyttede midler under de såkaldte bioordninger. I 2023 kunne der søges for ca. 800 mio. kr. Det er ikke alle midlerne, der blev søgt, og Danmark har nu fået mulighed for at udbetale de uudnyttede midler, der ellers ville være endt retur til EU. Det drejer sig om ca. 100 mio. kr.

Derudover er kravene til at søge om etableringsstøtte på op til 745.000 kr. for unge landmænd lempet. Det betyder, at praksiserfaring nu åbner for adgangen til ansøgningssluserne, hvor det tidligere udelukkende var uddannelse, der gav unge landmænd mulighed for at søge støtte.

Og naturplejere kan se frem til, at de i 2024 får bedre vilkår for at skabe biodiversitet, når arealer udlægges til brak og natur. Det sker, da de ikke længere skal frahegne arealer, hvor de har græssende dyr, hvilket ellers har været en midlertidig løsning for 2023.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at få overbevist EU-Kommissionen om, at de uudnyttede midler i 2023 selvfølgelig skal udbetales til de danske landmænd. Ligesom vi med ændringen sikrer, at flere unge landmænd fra 2024 kan søge ordningen om støtte til at etablere sig. Det er en mærkesag for mig at få ungdommen ind i landbruget, så vi kan fortsætte vores danske landbrugstradition. Det er denne ændring med til at understøtte. Og så slår vi med ændringerne til CAP-planen i 2024 et vigtigt slag for naturplejen i det åbne danske land, hvor naturplejere nu får bedre rammer for at udføre god naturpleje.”

Fakta

  • EU’s medlemslande skal udforme en national implementeringsplan for EU’s landbrugsreform. Det er denne nationale plan, som kaldes CAP-planen. I Danmark er implementeringen aftalt som en del af landbrugsaftalen fra den 4. oktober 2021. CAP-planen kan i udgangspunktet justeres én gang årligt. Det er denne justering - gældende for 2024 - EU-Kommissionen nu har godkendt.
  • Søgningen på de danske bioordninger var under ansøgningsrammen i 2023. For at sikre fuldt afløb af de uudnyttede midler øges fleksibiliteten for de midler, der kan overføres fra bioordningerne og over til grundbetalingen. På den måde kommer nu ca. 100 mio. kr. ud til landmændene i 2023.
  • Man kan i dag få etableringsstøtte til unge landmænd, hvis man har relevant uddannelse. Dette udvides nu til også at inddrage relevant praktisk erfaring, hvilket kommer unge landmænd til gavn.
  • Spændet for tilskudssatserne for bioordningerne øges, så der fremover kan udbetales flere penge til landmænd, hvis der mod forventning skulle komme en mindre søgning, end der er afsat midler til.
  • Tilskudssatsen til økologiske arealer under bioordning økologisk arealstøtte øges fra 2024.
  • Øget tillæg til mere bestøvervenlige blomsterblandinger i bioordningen biodiversitet & bæredygtighed fra 2024.
  • Der skabes bedre mulighed for, at landmændene kan leve op til de grundlæggende GLM-krav (krav om God Landbrugs- og Miljømæssig stand) samtidig med, at behovet for brug af såkaldte herbicider nedbringes.

Læs mere om ændringerne hos Landbrugsstyrelsen her

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk