Vigtig fiskeriaftale landet: Danske fiskere får langt om længe adgang til norske farvande

17-03-2023

Et længe ventet gennembrud i fiskeriforhandlingerne mellem EU og Norge har gjort, at parterne fredag formiddag er blevet enige om en aftale om fiskerimulighederne for 2023. Den danske fiskeriminister Jacob Jensen har ved flere lejligheder presset på for at få en aftale på plads, og ministeren glæder sig på de danske fiskers vegne over, at de igen får adgang til at fiske i norske farvande.

Fiskeriforhandlingerne mellem EU og Norge har været usædvanligt komplekse og langvarige på vejen mod at lande en aftale for 2023. Nu har de to parter her til formiddag endeligt underskrevet de tre bilaterale aftaler, som de årligt forhandler. Det betyder, at danske fiskere igen får adgang til at fiske i norske farvande, så snart de norske myndigheder har udstedt tilladelse til fiskeri i norske farvande for 2023.

Frem til aftalernes underskrivelse i dag har Norge fra årsskiftet ikke tilladt danske fiskere adgang til norske farvande på grund af de igangværende forhandlinger mellem EU og Norge. Det er derfor afgørende for Danmark, at der er opnået enighed om den overordnede aftale om fiskerimuligheder mellem EU og Norge, så aftalen om fiskeri i Skagerrak og Kattegat dermed også kan underskrives.

Fiskeriminister Jacob Jensen siger:

”Jeg er utrolig glad på danske fiskeres vegne over, at der nu langt om længe er landet en aftale med Norge, der sikrer, at danske fiskere kan genoptage fiskeri i norske farvande. Vi har fra dansk side arbejdet benhårdt og i tæt samarbejde med fiskerne for at lande en aftale så hurtigt som muligt, som fiskerne kan se sig selv i. Det har været nogle svære forhandlinger, og jeg har personligt presset på, hver gang jeg har haft muligheden hos både EU’s fiskerikommissær og den norske fiskeriminister. Så jeg er glad for, at danske fiskere kan påbegynde fiskeriet i norske farvande igen. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at vi lærer noget af denne her proces, så vi ikke ender i samme situation igen næste år. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vores danske forhandlere nu skal sidde med i en arbejdsgruppe i EU, der skal lave en overordnet strategi for, hvordan vi forhåbentlig undgår samme situation fremadrettet.”

Fakta

 • Norge og EU forhandler årligt om 3 bilaterale fiskeriaftaler. Det drejer sig om:
  • En overordnet aftale, hvor parterne udveksler fiskekvoter i Nordsøen, Norskehavet, Barentshavet, Atlanterhavet og internationale farvande samt forhandler adgang til hinandens farvande.
  • En aftale om fiskerimuligheder for Skagerrak og Kattegat, hvor parterne aftaler forvaltning og fastlægger kvoter for de fællesforvaltede bestande, samt aftaler gensidig adgang for EU og norske fiskere i hinandens farvande.
  • En nabostatsaftale mellem EU (på vegne af Sverige) og Norge.
 • De vigtigste danske fiskerier i norske farvande er rejer og havtaske i Skagerrak, torsk, kulmule, havtaske, rødspætte og mørksej i Nordsøen, samt atlanto-skandinavisk sild i Norskehavet.
 • Værdien af dansk fiskeri i norske farvande udgjorde i 2022 412 mio. kroner. Det svarer til omkring 14 pct. af det totale danske fiskeri.
 • Der er en bestemmelse i EU-lovgivningen, der sikrer, at adgangen til norske farvande vil kunne iværksættes snarest muligt efter aftalens indgåelse.

Den overordnede aftale om fiskerimuligheder i 2023

 • I den overordnede aftale om fiskerimuligheder for 2023 reduceres EU’s adgang til norsk zone i Nordsøen for de fælles forvaltede nordsøbestande (torsk, kuller, mørksej, hvilling og rødspætte) med 7,5 pct. sammenlignet med niveauet for 2022.
 • Samtidig reduceres adgangen til at fiske atlanto-skandinavisk sild til 85 pct. af EU’s kvote for 2023. Det svarer til 19.780 tons. Traditionelt har EU haft adgang til at fiske hele EU-kvoten i norske farvande.

Tabeller fra aftalerne

Udvalgte tabeller fra den overordnede bilaterale aftale mellem EU og Norge

Kvoter og zoneadgang for fællesforvaltede bestande i Nordsøen for 2023:​​​​​​​

Udveksling af kvoter fra Nordsøen og andre områder for 2023:

*Kan fiskes fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024

**Nord for 56°30’N

***Vest for 12°V

****Defineret som arter, som ikke er nævnt specifikt i aftalen

Zoneadgang for blåhvilling og atlanto-skandinavisk sild for 2023:

*Nord for 56°30’N

**Vest for 12°V

Aftalen om fiskerimuligheder for Skagerrak og Kattegat

Den bilaterale aftale mellem EU og Norge om Skagerrak og Kattegat fastlægger følgende fiskerimuligheder:

​​​​​​​*Fiskerimulighederne for rejer er foreløbige på baggrund af rådgivning for 1. halvår 2023. De endelige fiskerimuligheder for rejer for hele 2023 fastsættes på baggrund af ICES rådgivning, der offentliggøres i marts 2023.

** Fangster i perioden fra 1 juli 2022 til 30 juni 2023.

Fiskeristyrelsen vil snarest melde de nærmere detaljer om adgangen ud.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk