Snart kan langt flere landmænd søge grønne midler til at overdække deres gylletanke

24-03-2023

Fra næste ansøgningsrunde får langt flere danske landmænd mulighed for søge om tilskud til at overdække deres gylletanke og dermed være med til at mindske udledning af ammoniak. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) sænker nemlig nu den tidligere beløbsgrænse fra 300.000 kr. til 100.000 kr. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte plantebaserede landbrug.

Indtil nu har det udelukkende været muligt at søge om tilskud til at overdække sin gylletank, hvis projektets sum løb op i mere end 300.000 kr. Men det skal være slut nu. Fra næste ansøgningsrunde åbner minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) nemlig for, at også mindre projekter på ned til 100.00o kr. kan få tilskud. Det betyder, at langt flere landmænd fremover får mulighed for at tage ansvar for at mindske udledningen af ammoniak fra deres gylletanke, når næste ansøgningsrunde forventes at åbne i slutningen af 2023.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu sænker beløbsgrænsen fra 300.000 kr. til 100.000 kr., så langt flere danske landmænd kan bidrage til mindre ammoniakudledning. Jeg havde ikke siddet i ministerstolen ret længe, da jeg mødte de første landmænd, som gav udtryk for, at beløbet burde sænkes. Det har jeg taget til efterretning. Faktisk udvider vi ordningen yderligere, så plantebaserede landbrug også kan få del i tilskuddet fremover”.

Indtil nu har også dyrehold været et krav for at få støtte, men med justeringen af beløbsgrænsen åbner ministeren nu op for, at ordningen fremover også kan gælde planteavl.

Muligheden for at søge tilskud til at overdække sin gylletank er ét af initiativerne under Landdistriktsprogrammet 2014-2022. Helt konkret dækkes gyllebeholderens åbning over med et telt, så både lugt og fordampning fra ammoniak lukkes inde i tanken. Det hjælper med at mindske op til 50 pct. af ammoniakudslippet.

Fakta

  • Muligheden for at søge om tilskud til teltoverdække af gyllebeholdere hører under miljø- og klimateknologiordningen under det danske landdistriktsprogram 2014-2022.
  • Formålet med miljøteknologiordningen er bl.a. at reducere påvirkning af miljøet ved at mindske udledning af ammoniak fra svine-, kvæg- og fjerkræstalde.
  • For nogle ordninger har det hidtil udelukkende været muligt at søge tilskud til investeringer over 300.000 kr. Det var samtidig et krav, at kun landbrug med dyrehold kunne modtage tilskud.
  • Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) sænker nu beløbsgrænsen, så det bliver muligt at ansøge om tilskud til investeringer i overdækning af gylletanke på ned til 100.000 kr. Derudover udvides ordningen, så det fremover også bliver muligt for landbrug uden dyrehold at søge om tilskud. 
  • Udvidelsen af miljø- og klimateknologiordningen finansieres ved at anvende uforbrugte midler af det danske landdistriktsprogram 2014-2022.
  • Næste ansøgningsrunde forventes at åbne i slutningen af 2023.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk