Opfordring fra ministeren – Brug de nye tilskudsordninger

31-03-2023

Der er kun få uger tilbage af årets ansøgningsrunde for landbrugsstøtte. Desværre indikerer de foreløbige prognoser, at der er færre landbrugere end forventet, der søger de nye bio-ordninger. Derfor håber minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, at tiden nu bruges til at søge ind på de mange nye muligheder, som ordningerne giver.

Årets ansøgningsrunde for landbrugsstøtte har været i gang siden 1. februar. Som et led i den nye landbrugsreform er det i år muligt at søge fem bio-ordninger, der skal bidrage til at øge biodiversiteten og gøre landbruget endnu mere bæredygtigt og grønt. Landbrugsstyrelsens foreløbige opgørelse over søgningen viser, at der kan være et uforløst potentiale i forhold til især bio-ordningerne.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, udtaler:

”Det er rigtig ærgerligt, hvis landbrugerne ikke får søgt de nye bio-ordninger og udnyttet de muligheder, som ordningerne indeholder. I sidste ende vil det betyde, at landbrugere går glip af tilskud. Det vil være skidt både for den enkelte landbruger og for erhvervet, hvis man går glip af de midler, der er afsat til de grønne indsatser. Jeg vil derfor opfordre til, at man tager en snak med sin konsulent og overvejer, om man kan bruge de nye bio-ordninger”.

Forventer større søgning nær deadline

Der er stadig flere uger til, at ansøgningsrunden slutter den 28. april, og derefter vil landbrugerne også have mulighed for at søge ind i de nye ordninger ved at lave ændringer i deres ansøgning frem til slutningen af maj.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, udtaler:

”Den nye reform indeholder mange nye muligheder, men også mange nye regler. Det tager tid at få et overblik. Jeg håber, at landbrugerne finder arealer på deres bedrift, hvor de kan bruge mulighederne allerede i år. Meldingen fra Landbrugsstyrelsen er, at it-systemerne kører, som de skal, og at landbrugerne eller konsulenterne skal kontakte styrelsen, hvis de har spørgsmål. Det er min klare fornemmelse, at der er en stor velvilje og interesse i erhvervet til at benytte ordningerne. Derfor håber jeg, at der kommer en god slutspurt i dette års ansøgningsrunde, så der kan blive søgt så meget som muligt på de nye ordninger”.

Fakta

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk