Ansøgningsfristen for Fællesskema 2023 forlænges med én uge

30-03-2023

I løbet af ansøgningsrunden har der været nedetid på Landbrugsstyrelsens it-systemer. Landbrugsstyrelsen angiver, at der har været to større nedbrud og andre mindre nedbrud. Derfor har minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen nu besluttet at forlænge ansøgningsfristen til 28. april i år. Samtidig bliver ændringsfristen og frist for ændringer til markblokke og kortlag også forlænget.

Ansøgningsrunden har generelt været velfungerende, men især to større hændelser har medført nedetid i Landbrugsstyrelsens Tast selv inden for almindelig arbejdstid.

Samtidigt har der også været andre mindre nedbrud, herunder problemerne med NemLog-In 20. marts i år og udfordringerne med kortlaget for miljø- og klimavenligt græs i ansøgningsrundens start.

På baggrund af disse hændelser og Landbrugsstyrelsens vurdering har ministeren besluttet at forlænge ansøgningsrunden med én uge, så fristen nu bliver 28. april 2023. I forlængelsen er der lagt nogle ekstra dage til i forhold til den nedetid, Landbrugsstyrelsen har registreret indtil nu. Det sker, så eventuelle kommende nedbrud ikke vil forlænge fristen yderligere.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen:

”Da jeg i starten af året forlængede ansøgningsfristen med en uge, gjorde jeg det samtidigt også klart, at vi løbende vil følge tæt med i, om IT systemerne undervejs virker efter hensigten. Selvom ansøgningsrunden generelt har været velfungerende, så har vi desværre kunne konstatere, at der gennem den seneste tid har været en række nedbrud, der har skabt vanskeligheder for landbrugere til at udarbejde og indsende deres ansøgninger om tilskud. Efter Landbrugsstyrelsens vurdering af it-systemets “nede-tid” har jeg derfor besluttet at forlænge ansøgningsfristen til 28. april. Vi har lagt ekstra dage til i forhold til den nedetid, der er registreret på Landbrugsstyrelsens systemer inden for almindelig arbejdstid. Det gør vi for at komme eventuelle nedbrud inden den 28. april i forkøbet. På den måde ved både I og vi i god tid, hvornår fristen er og kan tilrettelægge arbejdet derefter.”

Fakta

  • Ansøgningsfristen til Fælleskema 2023 bliver ændret fra 21. april til 28. april 2023.
  • Når ansøgningsfristen bliver ændret, bliver andre frister også ændret. De nye frister er:
  • Ændringsfristen udskydes fra 16. maj til 23. maj 2023.
  • Frist for at sende ændringer til markblokke og korttemaer udskydes fra 24. april til 1. maj 2023.
  • Når ansøgningsfristen bliver ændret, er der en række ting, der også skal ændres. F.eks. skal it-systemer opdateres, bekendtgørelser udstedes på ny og vejledninger, hvor fristerne indgår, skal opdateres. Det er Landbrugsstyrelsen i fuld gang med.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk