Minister imødekommer den store interesse for at etablere sig i landbrug og gartneri

31-05-2023

Unge landbrugere og gartnere har vist ekstraordinær stor interesse for etableringsstøtteordningen. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) har derfor besluttet at sikre finansiering til, at alle ansøgninger til den nye ordning for unge landbrugere og gartnere i 2023 kan imødekommes.

Som en del af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021 har unge landbrugere og gartnere haft mulighed for at søge en ny etableringsstøtteordning. Ordningen har til formål at hjælpe og styrke de unges muligheder for at etablere sig i landbrug- og gartnerisektorerne og fastholde dem på længere sigt.

I den netop afsluttede ansøgningsrunde om tilskud har Landbrugsstyrelsen modtaget en søgning på ca. 150 mio. kr. over den afsatte ramme. Under den seneste ansøgningsrunde blev det tilgængeligt for flere unge landbrugere og gartnere at søge etableringsstøtten, i takt med at antallet af relevante uddannelser blev fastlagt. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) har besluttet at imødekomme alle ansøgninger, der lever op til kriterierne for tilskud.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Jeg er meget glad for den store interesse, som unge landbrugere har vist for at etablere sig i landbrug og gartneri. Det er vigtigt, at nye kræfter kan og vil være med til at tage del i udviklingen af landbruget. Min vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at det bliver nemmere og mere attraktivt som ung landbruger at overtage stafetten fra tidligere generationer. Derfor har jeg besluttet, at alle unge ansøgere, der opfylder kravene, skal have tilskud. De unge landbrugere, der vil erhvervet, skal selvfølgelig have mulighed for det, så vi står godt rustet mod det større generationsskifte i landbruget, vi ser ind i.”

Jacob Jensen (V) fortsætter:

”Det er vigtigt for mig at sikre, at tilskuddene kommer ud til de unge landbrugere og gartnere så hurtigt som muligt. Derfor er jeg samtidig glad for at kunne meddele, at allerede fra september 2023 kan de unge landbrugere og gartnere anmode om udbetaling af tilskud. Det er tre måneder tidligere end ventet.”

Fakta

  • I efteråret 2021 vedtog den daværende regering sammen med et bredt flertal i Folketinget en aftale om grøn omstilling af landbruget. Aftalen indeholder blandt andet en etableringsstøtteordning, hvor der kan søges om tilskud op til 745.000 kr. til landbrugere og gartnere under 41 år, der etablerer et landbrug eller gartneri for første gang.
  • Efter den afsluttede ansøgningsrunde om etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere, er der modtaget ansøgninger for i alt ca. 340 mio. kr. Det er 147,2 mio. kr. over den afsatte ramme på 192,8 mio. kr. til ordningen i 2023.
  • For at imødekomme den større søgning i 2023, vil der blive fremrykket midler fra ansøgningsrunden i 2027.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk