Fødevareministeren repræsenterer Danmark på grønt topmøde i Washington DC

08-05-2023

Mere end 1000 deltagere bestående af beslutningstagere, virksomheder og interessenter er i disse dage samlet til AIM for Climate Summit i Washington DC, hvor Danmark er repræsenteret med fødevareminister Jacob Jensen (V) i spidsen. Øverst på topmødets dagsorden er, hvordan vi accelererer omstillingen af den globale fødevaresektor i en grønnere og mere bæredygtig retning.

Den internationale fødevarescene står over for en stor og afgørende opgave i de kommende år, når hele det globale fødevareerhverv i langt højere grad skal bidrage til den grønne omstilling. Det gælder både selve driften af landbruget og ikke mindst de metoder og teknologier, vi gør brug af hele vejen gennem værdikæden, indtil sunde fødevarer rammer vores tallerkener. Derfor er det også omdrejningspunktet for, at det amerikanske landbrugsministerium har taget initiativ til AIM for Climate Summit, som i disse dage løber af stablen i den amerikanske hovedstad.

Fødevareminister Jacob Jensen rejser mandag den 8. maj til Washington for at deltage på topmødet. Fra dansk side er det ambitionen at hejse et flag for, at der skal sættes større skub i den grønne omstilling af den internationale fødevareproduktion og dele ud af danske erfaringer fra blandt andet landbrugsaftalen. Derudover er der i samarbejde med World Ressources Institute arrangeret en debat, hvor det skal diskuteres, hvordan beslutningstagere kan understøtte og skabe de rette incitamenter til at accelerere investeringer og teknologisk udvikling i den grønne omstilling af vores fødevaresektor.

Under topmødet deltager fødevareministeren desuden i ministermøder med landbrugsministre fra de øvrige deltagerlande, ligesom han skal holde taler ved faglige sessioner og være vært ved receptioner og faglige seminarer arrangeret i samarbejde med den danske fødevareklynge. Her vil også en række danske virksomheder være repræsenteret.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Danmark er globalt set et lille land, men vi har klimaambitioner, der vejer langt tungere end egen vægtklasse. Fra dansk side er vi gået forrest på den grønne dagsorden med landbrugsaftalen fra 2021, hvor vi med bred opbakning i Folketinget satte et ambitiøst mål, der binder os til at reducere CO2-udledningerne fra landbruget med 55-65 pct. Det er samtidig ret unikt, at vi i Danmark har et fødevareerhverv, der aktivt bakker op om den grønne omstilling af branchen. De har endda sat deres eget reduktionsmål om at være klimaneutrale i 2050. Det er et stærkt signal fra vores danske fødevarebranche. Men en dansk indsats kan ikke stå alene. For CO2 kender ikke til landegrænser. Derfor rejser jeg også til Washington med et ønske om, at vores ambitiøse landbrugsaftale, innovative grønne teknologier og stærke virksomheder kan skubbe på for at få resten af verden med i omstillingen. Det vil jeg som dansk fødevareminister selvfølgelig gøre mit for at gøre den globale sektor opmærksom på, så danske løsninger kan være en bærende drivkraft i den grønne omstilling. Vi har fra dansk side også en mulighed for at lade os inspirere af gode klimaløsninger andre steder i verden.”

 

Fakta

  • AIM for Climate Summit er arrangeret af det amerikanske landbrugsministerium (USDA) og afholdes i Washington DC fra 8.-10. maj 2023.
  • The Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate) er et fælles initiativ fra USA og de forenede Arabiske Emirater. Formålet med AIM for Climate er at adressere klimaforandringer og global hungersnød ved at samle aktører, som i fælleskab skal øge investeringer og opbakning til innovative og smarte klimaløsninger i landbruget og fødevareproduktionen i perioden 2021-25.  
  • Fødevareminister Jacob Jensen deltager på topmødet, hvor han bl.a. skal deltage i ministermøder, holde taler ved faglige sessioner og være vært ved receptioner og faglige seminarer arrangeret i samarbejde med den danske fødevareklynge.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk