Minister præsenterer flere tørkeinitiativer for landbruget

27-06-2023

Som en del af tørkeplanen, som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), præsenterede den 15. juni 2023, supplerer ministeren nu med nye tørkeinitiativer. Der lempes bl.a. i kravene til det foder, som økologiske landbrugere benytter.

Den aktuelle tørkesituation i Danmark betød, at ministeren, Jacob Jensen (V), den 15. juni 2023 præsenterede en tørkeplan for landbruget. Med planen fik landbrugerne muligheder her og nu. Ministeren lovede samtidig et fortsat fokus på situationen, så yderligere initiativer kunne iværksættes løbende.

På trods af enkelte dage med regn er landbruget fortsat hårdt ramt af tørken, og derfor supplerer ministeren nu tørkeplanen med fem nye initiativer. Hvis tørken fortsætter, kan der desuden blive behov for at lancere yderligere indsatser senere på sommeren. Efterfølgende kan der samtidig tegne sig et samlet billede af konsekvenserne for tørken for landbruget, så der med udgangspunkt i bl.a. høstresultater kan laves en vurdering af, hvad det eventuelt giver anledning til af yderligere initiativer.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

”Selvom vi allerede har iværksat en række tørkeinitiativer, må vi desværre se i øjnene, at tørken ser ud til at fortsætte. Vi har undersøgt flere muligheder, og på den baggrund iværksætter vi nu yderligere initiativer som supplement til de første initiativer. Vi giver blandt andet økologerne en hjælpende hånd i forhold til deres andel af grovfoder til dyrene, og at der kan tages slæt på braklagte efterafgrødearealer. Derudover følger vi fortsat udviklingen hen over sommeren, hvor yderligere initiativer også kan komme på banen, hvis der fortsat ikke er kommet regn.” 

Fakta

  • Mulighed for lavere andel grovfoder for økologiske drøvtyggere
  • Force majeure ved krav til afgrøderotation
  • Force majeure i ordningen tilskud til privat skovrejsning
  • Midlertidig tilladelse til slæt på enkelte braklagte arealer
  • Udnyttelse af fleksibilitet for opfyldelse af efterafgrødekravene

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk