Bredt flertal er enige om initiativer til at forbedre dyrevelfærden for slagtekyllinger

23-06-2023

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige og Enhedslisten er enige om fire initiativer, der skal forbedre dyrevelfærden og bidrage til at reducere produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger.

Regeringen er i dag sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige og Enhedslisten blevet enige om en fælles forståelse vedrørende hurtigt-voksende slagtekyllinger. Med forståelsen er partierne enige om fire elementer i en kommende aftale, der bl.a. skal bidrage til at flytte produktionen over mod langsomt voksende slagtekyllinger.

Med dagens aftale er der enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sætte lys på de dyrevelfærdsmæssige forhold i produktionen af slagtekyllinger i Danmark. Arbejdsgruppen skal samle forskning, undersøgelser samt input fra relevante interessenter herunder erhvervslivet og dyrevelfærdsorganisationer.

Derudover skal der fra dansk side arbejdes for en udfasning af produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger på EU-niveau. Danmark har sammen med andre medlemslande rejst de dyrevelfærdsmæssige udfordringer hos forældredyr til slagtekyllinger og peget på, at avlsmæssige tiltag ikke alene bør fokusere på produktionsegenskaber, men også på slagtekyllingernes sundhed og velfærd.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) siger:

”Jeg er glad for, at jeg sammen med en række af Folketingets partier nu har en fælles forståelse om fire tiltag for slagtekyllinger. Vi vil arbejde videre med en samlet aftale til gavn for både dyr, landmænd, slagterier, detailhandlen og forbrugerne.”

Fødevareordfører for Socialdemokratiet Ida Auken siger:

”Socialdemokratiet mener, at husdyr i Danmark skal have det godt. Det har de hurtigt-voksende slagtekyllinger ikke i dag.  Kyllingerne har tit svært ved at gå og avlsdyrene er ofte sultne. Derfor sætter vi nu ind for at forbedre vilkårene for dem.”

Fødevareordfører for Moderaterne Charlotte Bagge Hansen siger:

”I Moderaterne glæder vi os over, at regeringen har besluttet at indføre en række tiltag for at reducere produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger. Jeg er optaget af at sikre bedre dyrevelfærd for vores slagtekyllinger. Fx håber jeg, vi kan rykke efterspørgslen i retning mod langsommere voksende kyllinger gennem kampagnearbejde.”

Dyrevelfærdsordfører for Socialistisk Folkeparti Carl Valentin siger:

”Jeg er ærlig talt hamrende stolt over, at Danmark nu kommer til at arbejde for et totalstop for produktion af turbokyllinger i EU. Det er en milepæl for kyllingers velfærd, og det sætter en stor fed streg under, at dyr ikke skal fremavles til at vokse så hurtigt, at de lider under det. I årevis har dyrevenner i Danmark lagt pres på politikere, landbrug og detailhandel for at stoppe produktion af turbokyllinger. Vi tog i SF deres krav med til forhandlingerne, og nu sker der endelig noget. Det er ligeledes et vigtigt skridt, at staten fremover ikke må købe og servere hurtigt-voksende kyllinger i dens køkkener. Staten vil de kommende år med al sandsynlighed servere mindre okse- og svinekød til fordel for kyllinger pga. klimaet. For SF har det været vigtigt at sikre, at dyrene ikke kommer til at betale prisen for den omstilling. Det er fortsat SF’s position, at Danmark bør går foran med et nationalt forbud mod turbokyllinger, og det arbejder vi videre for – ligesom vi ser meget frem til de kommende forhandlinger om forbedringer af vilkårene for svin, køer mv. Der er nok at tage fat på.”

Fødevareordfører for Radikale Venstre Christian Friis Bach siger:

”Det er opmuntrende, at SVM regeringen ønsker at skabe et bredt samarbejde om øget dyrevelfærd, og en reduktion af produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger er et godt første skridt. Vi ser frem til fortsat samarbejde herom. Øget dyrevelfærd vil være til gavn for både forbrugere og landmænd.”

Dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard siger:

”I Dansk Folkeparti sætter vi dyrevelfærd meget højt, og er derfor glade for at tilslutte os denne politiske forståelse, så vi kan blive klogere på, hvordan vi på sigt kan udfase de såkaldte turbokyllinger, så vi både tilgodeser dyrevelfærden, men også erhvervet som vi skal have med i processen.”

Dyrerettighedsordfører for Alternativet Nanna Høyrup siger:

”I Alternativet er vi gået med i denne aftale, da vi ønsker at yde indflydelse og påvirke aftalen i en positiv retning. Det er godt, at der med aftalen bliver kigget på Statens Indkøbsaftaler. Her ønsker vi også, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) inkluderes. Og det er positivt, at der også sættes ind på EU-plan, men det må ikke spænde ben for en dansk indsats. Desværre er der også mange mangler – blandt andet, at der ikke laves forbud mod hurtigt-voksende kyllinger, selvom vi mener, der er både etiske grunde og lovhjemmel dertil. At der bruges for lang tid med at nedsætte og vente på en arbejdsgruppe, hvis konklusioner vi kender i forvejen. Og vi vil lægge pres på at reducere – frem for blot at omlægge – vores forbrug. Disse elementer vil vi kæmpe videre for at forbedre i aftalen.”

Dyrevelfærdsordfører og landbrugsordfører for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen siger: 

”Enhedslisten har tidligere i folketinget stillet forslag om at forbyde produktion af turbo-kyllinger. Den nye aftale om en politisk forståelse med et par handlepunkter er små skridt i den rigtige retning. Hurtigt-voksende kyllinger er dårlig dyrevelfærd, det forventer Enhedslisten, at arbejdsgruppen vil konkludere. Økologisk produktion og forbud mod de kyllingeracer, der vokser for hurtigt, er en væsentlig del af fremtidens landbrug.”

Læs forståelsespapiret her.

Om initiativerne:

Partierne er blevet enige om, at de nedenfor nævnte tiltag er elementer i en kommende aftale. Initiativerne forudsætter, at der indgås en endelig aftale.

  • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal sætte lys på de dyrevelfærdsmæssige udfordringer i forhold til produktion af slagtekyllinger i Danmark.
  • Arbejde for udfasning af produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger på EU-niveau.
  • Kampagner i regi af Det Statslige Dyrevelfærdsmærke med virkning fra 2023. Kampagnen skal bidrage til at fremme efterspørgsel på langsomt-voksende slagtekyllinger.
  • Udfasning af statsligt indkøb af hurtigt-voksende slagtekyllinger.

Fakta

  • Hurtigt-voksende slagtekyllinger vokser fra 50 gram til to kg på 33 dage.
  • Tre ud af fire hurtigt-voksende slagtekyllinger kan ikke gå normalt ved slagtetidspunktet.
  • Forældredyr til hurtigt-voksende slagtekyllinger må fodres restriktivt.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk