Fødevareministeren vil screene flere fødevarer for PFAS

26-01-2023

På baggrund af en rapport om fund af PFAS i økologiske æg har fødevareminister Jacob Jensen nu besluttet at igangsætte et bredere screeningsarbejde, hvor Fødevarestyrelsen skal undersøge flere fødevarer for muligt indhold af PFAS. Arbejdet vil blive en del af regeringens samlede handlingsplan mod PFAS.

DTU Fødevareinstituttet offentliggjorde mandag den 23. januar en undersøgelse, der viser, at der er fundet skadelige PFAS-stoffer i økologiske æg fra hønsefarme i hele Danmark.

Fødevareministeren bad på den baggrund Fødevarestyrelsen om at analysere rapportens resultater til bunds. Fødevarestyrelsens vurdering af situationen er netop blevet oversendt til Miljø- og Fødevareudvalget, og den peger overordnet på, at fiskemel er hovedkilden til det forhøjede indhold af PFAS i økologiske æg, men at det stadig er forsvarligt at spise økologiske æg som en del af en varieret kost.

Fødevarestyrelsen laver løbende stikprøvekontroller af fødevarer efter PFAS, men fundet af PFAS i økologiske æg understreger dog behovet for at undersøge et bredere udvalg af fødevarer, mener fødevareministeren, der har sat Fødevarestyrelsen i gang med arbejdet.  

Fødevareminister Jacob Jensen:

"PFAS-problematikken har gennem de senere år fyldt en del, og derfor reagerede jeg straks, da undersøgelsen om fund af forøget PFAS-indhold i økologiske æg kom frem. Sagen understreger for mig et klart behov for, at vi har brug for større klarhed og overblik over, hvor omfattende et problem forøget PFAS-indhold i vores fødevarer er. Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at igangsætte et bredere screeningsarbejde af PFAS i vores fødevarer, så vi bliver klogere og kan sætte ind, hvor der er brug for det. Af den grund vil styrelsens arbejde også blive en del af regeringens samlede handlingsplan mod PFAS".

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk