Strategi for økologi

01-12-2023

Som opfølgning på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021 har regeringen præsenteret en økologistrategi.

Med strategien sammenfattes de forskellige virkemidler, som understøtter en positiv udvikling af det økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030, samtidig med at der peges på de barrierer, der er for denne udvikling og veje frem for at håndtere disse.

Download strategien her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk