Regeringen hilser anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel velkommen

15-12-2023

I dag offentliggøres regeringens tilbagemelding til Det Nationale Bioøkonomipanel. Panelets anbefalinger overlapper med en række allerede igangsatte initiativer fra regeringen i forbindelse med produktion og prioritering af bioressourcer i den grønne omstilling af landbruget.

Det Nationale Bioøkonomipanel offentliggjorde i september 2022 deres anbefalinger til udvikling af bioøkonomi i Danmark. Panelet peger på vigtige skridt for grøn omstilling af dansk landbrug, og regeringen er i sin tilbagemelding langt henad vejen enig med panelet.

Anbefalingerne har overlap med mange af de initiativer, som er igangsat på baggrund af landbrugsaftalen, men også initiativer, der indgår i regeringsgrundlaget. Det gælder blandt andet arbejdet med en strategi for grønne proteiner.

Derudover har regeringen iværksat to tilskudsordninger til grøn bioraffinering, der knytter sig til panelets anbefalinger. Ordningerne skal bidrage til, at landbruget bliver mere selvforsynende med proteiner til foder og ikke skal importere lige så mange udenlandske proteinkilder, såsom soja. Regeringen giver også årligt støtte gennem en bioordning med incitament til omlægning af afgrøder. Dette initiativ knytter sig til panelets anbefalinger om arealanvendelse og bioressourcer. Panelets anbefalinger kan ligeledes indgå i det faglige grundlag for de kommende drøftelser i den grønne trepart.  

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V):

”Først og fremmest vil jeg gerne takke bioøkonomipanelet for et stort og kompetent stykke arbejde. Bioøkonomipanelet har med sine anbefalinger leveret vigtige input til regeringen. Vi skal øge produktionen af bioressourcer, så vi kan nå i mål med vores grønne ambitioner, og derfor har regeringen allerede igangsat en række initiativer, som overlapper med panelets anbefalinger. Bioøkonomi er absolut ikke en simpel disciplin, men ikke desto mindre vigtig for en grøn og økonomisk bæredygtig udvikling.”

Læs hele tilbagemeldingen til Det Nationale Bioøkonomipanel her og Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger fra 2022 her.

Fakta

  • Det Nationale Bioøkonomipanel har eksisteret siden 2013 og blev sidst relanceret i 2021 med Landbrugsaftalen. Panelet er sammensat af virksomheder, forskere, NGO’er og nøgleorganisationer og har publiceret flere anbefalinger og faktaark relateret til bioøkonomi og biomasse.
  • Det Nationale Bioøkonomipanels opgave har denne gang været at komme med specifikke anbefalinger til, hvordan Danmark kan udnytte potentialet ved produktion af biomasse.
  • Tilbagemeldingen til panelet giver et overblik over en række initiativer, der styrker den danske bioøkonomi.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk