Ny strategi skal understøtte fordobling af økologi

01-12-2023

I dag offentliggøres regeringens økologistrategi, der samler initiativer, som skal bidrage til fordoblingen af det økologiske areal, forbrug og eksport frem til 2030. Det er regeringens ambition at styrke økologien som en vigtig del af den grønne omstilling af landbruget.

Med offentliggørelse af økologistrategien leverer regeringen på Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021. Strategien skal understøtte den positive udvikling af økologien i Danmark, så endnu flere danskere vælger økologi og dermed passer bedre på vores natur, miljø, drikkevand og klima.

Strategien sætter retningen for regeringens ambitioner om fordobling af det økologisk areal, forbrug og eksport frem mod 2030 og giver samtidig et overblik over de mange forskellige initiativer, der er sat i verden for at styrke økologien i Danmark. 

Initiativerne gælder blandt andet de ca. 3,6 mia. kr., der frem til 2030 er afsat til økologisk arealtilskud, den grønne fødevarepolitiks krav om mindst 60 pct. økologi i de statslige kantiner samt 70 mio. kr. afsat under forskningsreserven i 2024 for at styrke økologiforskningen.

Strategien indeholder også nye initiativer såsom oprettelse af et dialogforum om økologi og et styrket samarbejde mellem offentlige myndigheder om omlægning af offentlige arealer til økologi. Den rummer også fremadrettede initiativer som afdækning af mulighederne for at få mere økologisk gødning fra biogas, fremme af økologisk drift omkring drikkevandsboringer og muligheden for at få mere økologi ind i højskoler og efterskolers køkkener.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V):

”Jeg er glad for, at regeringen endnu engang leverer på Landbrugsaftalen, og at jeg nu kan offentliggøre økologistrategien. Økologi er en vigtig faktor for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling af dansk landbrug. Derfor glæder det mig også, at vi nu kan præsentere en strategi, som er et skridt på vejen for at nå regeringens ambitiøse målsætninger om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030. Danmark har en helt særlig styrkeposition, når det gælder økologi, som vi godt kan være stolte af. Det er strategien med til at bygge videre på.”

Læs hele strategien for økologi her.

Fakta

 • Strategien er et initiativ fra Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. En aftale, hvor der blev afsat flere milliarder til at styrke økologien frem mod 2030. For eksempel ca. 3,6 mia. kr. i tilskud til økologiske arealer, og 675 mio. kr. afsat til Fonden for Plantebaserede fødevarer, hvor mindst halvdelen tilstræbes anvendt til projekter med økologiske plantebaserede fødevarer.
 • 23 forskellige interessenter har givet input til arbejdet i form af en række skriftlige bidrag og deltagelse i følgegruppemøder. Der er endvidere udarbejdet fire analyser.
 • Strategien giver et overblik over en række initiativer, der styrker den økologiske udvikling i hele værdikæden fra produktion til afsætning, og derved bidrager til at understøtte målsætningerne om en fordobling af hhv. areal, forbrug og eksport frem mod 2030.
 • Med strategien fastsætter regeringen følgende ambitioner for området:
  • Det er regeringens ambition, at det økologiske areal skal udgøre 21 pct. af det danske landbrugsareal i 2030.
  • Det er regeringens ambition, at det økologiske forbrug i detailhandlen og de professionelle køkkener skal udgøre hhv. 25,8 mia. kr. og 4,6 mia. kr. i 2030.
  • Det er regeringens ambition, at økologiseksporten skal udgøre 5,8 mia. kr. i 2030.
 • Håndtering af fordoblingsmålsætningerne drøftes i forbindelse med genbesøget af Landbrugsaftalen.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk