Fiskerikommissionen afleverer anbefalinger om fremtidens fiskeri

20-12-2023

Etablering af et Havråd, øget selvforvaltning i dansk fiskeri, trawlfri zone i Bælthavet og økosystembaseret fiskeriforvaltning er blandt de 19 anbefalinger, Fiskerikommissionen netop har afleveret til regeringen. Rapporten skal danne grundlag for de politiske forhandlinger om fremtidens fiskeri, der vil blive indkaldt til i det nye år.

Fiskerikommissionen har netop afleveret sin rapport om fremtidens fiskeri til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V). Rapporten består af 19 anbefalinger til, hvordan fremtidens fiskeri skal se ud, hvor etableringen af et Havråd, mere selvforvaltning og økosystembaseret dansk fiskeri og anbefalinger om en trawlfri zone i Bælthavet er i blandt.

Anbefalingerne dækker temaer som samfundsøkonomisk udbytte, havmiljø og naturbeskyttelse, lokalsamfund og udvikling samt klimaomstilling. Kommissionen blev i regeringsgrundlaget bedt om at indtænke yderligere to konkrete emner, nemlig kystfiskerordningerne og udfordringerne ved et evt. trawlforbud i Bælthavet i deres rapport.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

”Fiskeriet er presset og står i en opbrudstid. Nogle fiskebestande, særligt i vores indre farvande, har det svært. Der er kamp om pladsen på havet. Og Brexit har betydet store reduktioner i fiskekvoter for de danske fiskere. Jeg har derfor set meget frem til at modtage Fiskerikommissionens anbefalinger og glæder mig til at dykke ned i deres analyser. Efter nytår vil jeg påbegynde en proces med at få gjort nogle af deres mange anbefalinger til virkelighed. Det vil ske både ved inddragelse af interessenter og derefter ved politiske forhandlinger, så vi sammen kan få sat en ny kurs for dansk fiskeri.”

Miljøminister, Magnus Heunicke (S), siger:

”Jeg ser meget frem til de politiske forhandlinger, hvor vi blandt andet skal drøfte muligheden for flere områder med trawlforbud, herunder i Bælthavet, som har afventet anbefalingerne fra Fiskerikommissionen. For vi kan se fra Øresund, at trawlforbud virker, og vi kommer derfor ikke udenom, at vi skal beskytte mere af vores havnatur og havbund mod påvirkningen fra bundtrawl. Alle Folketingets partier blev med havplansaftalen i juni enige om, at Danmark skal have et hav i balance. Hvis det skal lykkes, skal fiskeriet også omstilles til noget mere skånsomt og sætte et mindre aftryk på havnaturen.”

Fiskerikommissionens rapport kan læses her.

Fødevareministeren holder doorstep om modtagelsen af Fiskerikommissionens rapport onsdag d. 20. december kl. 12.30 på Christiansborg ved Landstingssalen.

Der afholdes derudover en teknisk gennemgang af Fiskerikommissionens rapport og herunder anbefalinger med medlemmer af Fiskerikommissionen klokken 14.00 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Journalister kan tilmelde sig ved at sende en mail til presse@fvm.dk.
 

Fiskerikommissionens anbefalinger til fremtidens fiskeri

Institutionelle anbefalinger

Anbefaling 1: Gennemgribende reform af EU’s fælles fiskeripolitik og andre EU-regler

Anbefaling 2: Etablering af et Havråd

Anbefalinger om størst muligt samfundsøkonomisk udbytte

Anbefaling 3: Forenkling af ejerskabsregler i fiskeriet

Anbefaling 4: Øget selvforvaltning i dansk fiskeri

Anbefaling 5: Brugerbetaling for biologisk rådgivning og kontrol af fiskeriet 

Anbefaling 6: Klarhed om fordelingen af ressourcerenten i dansk fiskeri og mulig betaling for brugsretten til den fælles fiskeressource.

Anbefaling 7: Styrkelse af det statskontrollerede mærke Naturskånsom 

Anbefaling 8: Styrkelse af hjemmemarkedet og en stærkere profilering af dansk fisk

Anbefalinger om lokalsamfund og udvikling

Anbefaling 9: Fiskeriet som drivkraft for aktivitet i fiskeriafhængige lokalområder   

Anbefaling 10: Håndtering af sæl og skarv 

Anbefalinger om bedre havmiljø, natur og fiskeriregulering

Anbefaling 11: Implementering af en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang 

Anbefaling 12: Arealrelateret fiskeriregulering 

Anbefaling 13: Reduktion af eksterne presfaktorer 

Anbefalinger om klimaomstilling

Anbefaling 14: Støttepulje til energieffektivisering og grøn omstilling af eksisterende og nye fartøjer

Anbefaling 15: Demonstrationsprojekt: Fremtidens klimaneutrale fiskefartøj     

Anbefaling 16: Nybyggede fartøjer forberedes til overgang til andre grønne drivmidler

Anbefaling 17: Fortsat forøgelse af CO2-afgiften efter 2030

Anbefalinger som følge af regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark

Anbefaling 18: Anbefalinger om kystfiskerordningen

Anbefaling 19: Anbefalinger om trawlfri zone i Bælthavet

Fakta

 • Fiskerikommissionen blev nedsat af den tidligere regering sammen med alle Folketingets partier som følge af Brexit, der fik store konsekvenser for dansk fiskeri. Brexit kom oveni en række andre udfordringer i form af bl.a. reducerede fiskebestande, kamp om pladsen på havet og voksende miljø- og klimakrav. Det blev derfor besluttet, at en kommission skulle gentænke dansk fiskeri og se på, hvordan dansk fiskeri sikres i fremtiden som et robust og konkurrencedygtigt erhverv.
 • Fiskerikommissionen er i regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark blevet bedt om også at indtænke kystfiskerordningerne og udfordringerne ved et evt. trawlforbud i Bælthavet i deres rapport.
 • Medlemmerne i Fiskerikommissionen er udpeget ud fra deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for økonomi, finansiering, innovation, fiskeriforvaltning, fiskeribiologi og fiskeriteknologi, havnatur og klima. Medlemmerne er: 
  • Lars Barfoed, Formand for Fiskerikommissionen (fratrådt som formand for Fiskerikommissionen den 26. september 2023)
  • Peder Andersen, professor emeritus i ressourceøkonomi ved Københavns Universitet
  • Poul Degnbol, tidligere Head of Advice, International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
  • Grete Elisabeth Dinesen, seniorkonsulent i økosystembaseret fiskeriforvaltning ved Danmarks Tekniske Universitet
  • Peter Grønkjær, professor i marinøkologi ved Aarhus Universitet
  • Troels Hegland, lektor i fiskeriforvaltning ved Aalborg Universitet
  • Simon Jul, madiværksætter
  • Niels Buus Kristensen, seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo
  • Birthe Larsen, lektor i økonomi ved Copenhagen Business School
  • Liselotte Hohwy Stokholm, adm. direktør for Tænketanken Hav

For faglige spørgsmål til Fiskerikommissionens rapport kan du kontakte:

Poul Degnbol på +45 21 45 06 56 og poul@degnbol.net
Peder Andersen på +45 22 26 74 98 og pean@ifro.ku.dk

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk