12 anbefalinger til hurtigere udtagning af lavbundsjord er landet på fødevareministerens bord

22-08-2023

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har modtaget første af i alt to delrapporter fra ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder med 12 anbefalinger til at sætte tempo på udtagningsindsatsen.

Med Landbrugsaftalen fra 2021 satte et bredt flertal i Folketinget en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer i 2030. Indsatsen er væsentlig for at nå aftalens overordnede mål om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 pct. Som en del af aftalen blev det samtidig besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, som i løbet af 2023 skal levere to delrapporter med blandt andet konkrete anbefalinger til, hvordan ambitionen på 100.000 hektar i 2030 realiseres. Den første af ekspertgruppens to delrapporter har nu nået ministerens skrivebord.

På trods af en svær begyndelse viste tal fra april i år, at der er kommet godt gang i udtagningsprojekterne med igangsat udtagning af potentielt mere end 30.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer. Men der er fortsat et godt stykke vej til de 100.000 hektar i 2030, og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) glæder sig derfor nu til at dykke grundigt ned i ekspertgruppens 12 anbefalinger:  

Med igangsat udtagning af potentielt ca. 30.000 hektar lavbundsjorder er vi på rette vej mod målet om de 100.000 hektar i 2030. Men virkeligheden er også, at det ikke har været nogen nem opgave at få sat skub i processen og nå hertil. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har en række konkrete anbefalinger fra ekspertgruppen, som jeg ser frem til at læse mig ned i. Det er afgørende, at vi griber fat i de helt rette værktøjer, så endnu flere lavbundsprojekter ser dagens lys i de kommende år. Jeg vil derfor også gerne kvittere for det store arbejde, der ligger bag de 12 anbefalinger i ekspertgruppens første delrapport, som skal medvirke til at nå ambitionen.

Formand for ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder og borgmester i Middelfart kommune Johannes Lundsfryd Jensen (S) siger:

Det er vigtigt at have tempo i indsatsen for udtagning af lavbundsjorder, for vi kan reducere Danmarks udledning af CO2 væsentligt, hvis vi lykkes. Ekspertgruppen har arbejdet målrettet med at formulere 12 anbefalinger, der alle vil bidrage til øget tempo i udtagningsindsatsen. For vi skal hurtigt have gang i flere projekter, hvis vi skal nå klima-ambitionerne i 2030. Vi har tilstræbt at formulere forslag, der relativt let kan implementeres, og vi håber Forligspartier og interessenter tager godt imod arbejdet.

Ekspertgruppens første delrapport består af 12 anbefalinger fordelt på i alt 4 kategorier:

  • Anbefalinger til at forbedre incitament for lodsejeres deltagelse i lavbundsprojekter
  • Anbefalinger til at understøtte kommunernes og Naturstyrelsens udtagningsindsats
  • Anbefalinger til justering af styrelsernes tilskudsordninger, så tempoet i udtagningsindsatsen øges
  • Anbefalinger om at undgå negativt samspil mellem tilskudsordninger

Delrapporten med de 12 anbefalinger til hurtigere udtagning af lavbundsjorder kan læses her.

Fakta

  • Der er med Landbrugsaftalen fra 2021 fastsat en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer i 2030.
  • Som en del af Landbrugsaftalen fra 2021 blev der samtidig nedsat en ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjorder, som fik til opgave at udarbejde to delrapporter i løbet af 2023 med henblik på blandt andet at komme med konkrete anbefalinger til at realisere ambitionen om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer i 2030.
  • Første delrapport, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri netop har modtaget, fokuserer på at udtage så mange hektar lavbundsjorder og randarealer som muligt, her­under sikre afløb for de afsatte midler til lavbundsindsatsen. Nu venter arbejdet med anden delrapport, som ekspertgruppen skal aflevere inden udgangen af 2023.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk