Økologiske æg har ikke længere forhøjede niveauer af PFAS

19-04-2023

Fødevarestyrelsen ophæver nu anbefalingen om, at børn mellem 4 og 9 år skal spise færre økologiske æg. Det sker efter, at Fødevarestyrelsen på ny har testet økologiske æg. Analyserne viser, at indholdet af PFAS i æggene er meget lavt og i alle tilfælde under grænseværdien.

Fødevarestyrelsens laboratorie har udført en række nye analyser, efter at der i vinters blev konstateret et forhøjet indhold af PFAS i æg fra økologiske høns, som havde fået foder med fiskemel. Ægproducenterne reagerede dengang hurtigt på oplysningerne om det forhøjede PFAS-indhold i økologiske æg. Fiskemel blev fjernet fra hønsenes foder, og indholdet af PFAS i æggene er faldet hurtigt herefter. Det bekræfter nye analyser.

Fødevarestyrelsen har i marts og april 2023 undersøgt æg fra 10 forskellige økologiske producenter. I otte prøver blev der ikke påvist PFAS, mens der i to prøver var fund af PFAS, men langt under grænseværdien. Der blev ikke påvist PFAS i prøver fra fire forskellige konventionelle æggeproducenter. Efter fundet af PFAS i visse typer af fiskemel har Fødevarestyrelsen også undersøgt fisk fra hav- og dambrug. I 10 af disse prøver er der ikke påvist PFAS, mens der i tre prøver er påvist PFAS i meget lave niveauer og langt under grænseværdien.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeriminister Jacob Jensen:

”Det er utrolig glædeligt, at Fødevarestyrelsen nu har konstateret, at økologiske æg ikke længere har PFAS i forhøjede niveauer. For mig at se er det udtryk for høj fødevaresikkerhed, når det så hurtigt er lykkedes at få lokaliseret og fjernet kilden til problemet – nemlig fiskemel i foderet. Det skaber tryghed og vished om, at der ikke er noget at frygte ved at spise økologiske æg. Fra regeringens side har vi fortsat stort fokus på den seneste tids generelle udvikling med PFAS, og derfor har Fødevarestyrelsen igangsat et bredere screeningsarbejde af PFAS i vores fødevarer, så vi bliver klogere og kan sætte ind, hvor der er brug for det”.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk