Nyt samarbejde skal forhindre sur og spildt mælk i Bangladesh

14-04-2023

Hver gang en dansk ko giver 27 liter mælk, bliver det kun til to liter fra en ko i Bangladesh. Særligt to ønsker står højt på den bangladeshiske regerings ønskeliste: Langt mindre madspild og bedre fødevaresikkerhed – og de ønsker kan vi fra dansk side hjælpe med at opfylde. Et nyt strategisk samarbejde mellem Danmark og Bangladesh skal blandt andet sørge for, at den bangladeshiske ko giver langt mere end blot to liter mælk fremover.

Allerede inden mælken køres på marked i Bangladesh, går en stor del tabt i utætte rør. Ofte er mælken også sur, når den endelig når frem til en bangladeshisk familie, fordi mælkeproducenten ikke har de rette faciliteter til at køle den ned. Det er ikke alene spildt mælk, men også et eksempel på de problemer, som det tætbefolkede land i Sydasien kæmper med. Men det skal danske løsninger fremover være med til at forhindre. Danmark og Bangladesh har netop indgået et strategisk sektorsamarbejde, som både har til formål at fremme en bæredygtig fødevareproduktion i Bangladesh, skabe tætte relationer på grønne dagsordener og samtidig åbne døre for dansk eksport til landet – og det glæder minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen:

”I Danmark er vi rigtig gode til både at optimere vores fødevareproduktion og undgå spild undervejs. Det skyldes ikke mindst en høj ressourceeffektivitet, som er et resultat af god fødevaresikkerhed og innovative løsninger fra erhvervets side. Bangladesh har derimod med en hastigt voksende befolkning, der skal brødfødes, en stor udfordring i, at fødevarer går til spilde, inden de overhovedet når de bangladeshiske tallerkener. Jeg ser derfor et stort potentiale i, at vi fra dansk side fremover assisterer myndighederne i Bangladesh med at løfte både fødevareproduktionen og fødevaresikkerheden og samtidig fremme bæredygtighed og muligheden for dansk eksport”.  

I praksis betyder samarbejdet med Bangladesh, at Danmark stiller viden til rådighed og sammen med de bangladeshiske myndigheder finder de løsninger, der passer bedst til landets specifikke udfordringer. De lokale myndigheder er selv ansvarlig for at implementere løsningerne. Samarbejdet fokuserer udover større fødevaresikkerhed og mindre fødevaretab også på bæredygtighed og ressourceeffektivitet.

Det er langt fra første gang, at Danmark indgår et sådant sektorsamarbejde. Ud over Bangladesh er der lignende projekter i både Kina, Indonesien, Vietnam, Kenya, Nigeria og Mexico, ligesom et nyt samarbejde med Sydafrika er på vej. Erfaringerne fra de strategiske samarbejder viser, at de skaber varige resultater i partnerlandene, og at det derfor er en effektiv måde at aktivere udviklingsmidler på.

Fakta

  • Et flertal i Folketinget besluttede i 2021 at styrke de økonomiske rammer for de strategiske sektorsamarbejder fra 2023. Det er på den baggrund, at samarbejdet med Bangladesh nu er blevet muligt. 
  • Ud over Bangladesh er der lignende projekter i Kina, Indonesien, Vietnam, Kenya, Nigeria og Mexico, ligesom et nyt samarbejde med Sydafrika er på vej.
  • De strategiske sektorsamarbejder er finansieret af bistandsmidlerne. Fremover vil der i højere grad være krav om, at projekterne bidrager til grøn omstilling og tættere relationer mellem partnerlandene. Det betyder et styrket fokus på bl.a. madspild og fødevaretab, antibiotikaresistens og klimavenligt landbrug.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk